NRK Meny
Normal

Milliondryss over Vadsøs kulturnæringshage

Hermetikken kulturnæringshage får økt støtte fra regjeringen, og mottar i år 1,1 millioner kroner. – Hermetikken kan vise til gode resultater, sier SIVA.

Hermetikken Kulturnæringshage

Det kan bli mer kultur i Hermetikken Kulturnæringshage: SIVA øker støtten til 1,1 millioner kroner.

Foto: Torill Olsen

Tidligere ga Selskapet for industrivekst (SIVA) lik støtte til alle næringshager, men nå har regjeringen bestemt at det skal gis penger basert på resultater og potensiale.

Hermetikken Næringshage i Vadsø fikk 1,1 millioner i støtte mot 650.000 i fjor. Vadsø og Honningsvåg var de eneste i Finnmark som fikk milliontilskudd og Hammerfest falt ut av programmet.

Denne tillitten fra SIVA, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet, skal komme bedriftene til gode, sier daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette Tennås Westlie.

Hun håper tilskuddet vil bidra til at de kan tenke nytt og innovativt.

– Har oppnådd gode resultater

Mette Westlie

Daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette Tennås Westlie er strålende fornøyd med tilskuddet.

Foto: Hermetikken næringshage

– Det viktigste er at vi blir tilført ressurser slik at vi kan gjøre en e​nda bedre jobb fremover. For oss betyr dette at vi forhåpentligvis får flere målbedrifter fra hele Finnmark og kan hjelpe den enkelte enda mer enn det vi gjør i dag, sier Westlie.

Kommunikasjonsdirektør i SIVA, Roy Strømsnes, sier de har valgt denne tildelingsmodellen for at næringshagene og innovasjonsselskapene skal organisere seg i sterkere enheter.

– Nå spisser vi næringshageprogrammet inn mot den satsingen, gjennom å forsterke de næringshagene som har gode resultat og et stort potensiale for videre utvikling, sier Strømsnes.

Han sier Hermetikken næringshage får tilskudd fra SIVA fordi de kan vise til gode resultater.

Roy Strømsnes

Kommuniksasjonsdirektør i SIVA, Roy Strømsnes.

Foto: Anne Liv Ekroll

– Vadsø og Hermetikken næringshage er en av mange næringshager som over tid har oppnådd gode resultater. De har stort potensiale for videre vekst og videre utvikling av næringslivet i sin region.

Hammerfest ute av programmet

Den eneste næringshagen fra Finnmark som ikke lenger er med i programmet er Hammerfest Næringshage.

Det betyr at de mister tilskuddet fra Siva.

Styreleder i Hammerfest Næringshage, Beate Juliussen, synes det er synd.

– Vi er ute fra nyttår. Etter dette må vi gå sammen med eierne våre for å se på nye løsninger. Vi har fått en tilbakemelding på at vi ikke fyller kriteriene, sier Juliussen.

På landsbasis mister åtte næringshager tilskuddet fra SIVA, men Hammerfest næringshage er den eneste i Finnmark.