Mener fylket bryter loven

Finnmark Fylkeskommunes leieordning for PC er ikke forenlig med gratisprinsippet i norsk skole. Det slår Fylkesmannen fast. Ifølge Utdanningsnytt.no krever Finnmark Fylkeskommune en engangssum tilsvarende tre års grunnstipend for leie av PC på videregående skoler. Lisbeth Sandtrøen ved opplæringsavdelingen i fylkeskommunen sier det er mulig å dele opp leien over tre år, men innrømmer at informasjonen ikke har vært tydelig nok.