NRK Meny

Manglende kommunikasjon

Regjeringen legger i dag frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet for å få en bred og åpen diskusjon om status og utfordringer. I stortingsmeldingen fremkommer det at vi særlig har utfordringer når det gjelder mangelfull kommunikasjon, informasjon og involvering av pasienter og pårørende i behandlingsforløpene.