Normal

Lotta er ekspert på bjørnejakt, men får ikke lov å bli med

Denne hunden er ekspert på bjørnejakt. Men selv om den er tillatt både i Sverige og Finland må den fortsatt stå i band nede i bygda – mens et jaktlag jager to slagbjørner på fjellet.

Lotta

Jakthunden Lotta er ekspert på bjørnejakt, men får ikke være med på jakt i Norge.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Den kunne funnet bjørnen for oss, men vi har ikke lov til å slippe den eller andre tilsvarende hunder. Det er en såkalt "løs, på drevet halsende hund". Det er ikke lov å slippe den på bjørn i Norge, verken på skadefelling eller jakt, mens det er fullt tillatt i Sverige og Finland - og ganske effektive greier, forteller Jo Dikkanen.

Jo Dikkanen

Jo Dikkanen fortviler over at de ikke får brukt hunden som er ekspert på bjørnejakt.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Han leder skadefellingslaget som jakter på to slagbjørner i Nesseby i Øst-Finnmark. Så langt uten hell:

– Vi har jegere ute som er 600-700 meter fra stedet der bjørnen dreper sau, og når de kommer fram er det ingen bjørn mer. Hadde vi hatt lov å slippe disse hundene, hadde sjansen økt betraktelig, mener han.

Lovlig på gaupe, forbudt på bjørn

Paradoksene står i kø for fellingslederen. Lotta, en tispe av rasen bluetick coonhound - er importert fra USA for rovdyrjakt i Norge. Hun kan slippes etter gaupe, men ikke på bjørn.

Det vil si: ikke i Norge. I Sverige og Finland er det lov.

Se video:

Jaktlag får ikke lov å bruke effektiv hund på bjørnejakt

Norske jegere har derimot fått nei til å bruke de såkalte plotthundene flere ganger, blant annet i Saltdal i fjor og i Nord-Trøndelag sist vår.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Terje Bø sier de gode erfaringene fra utlandet har hittil ikke vært nok for norske myndigheter.

Kan stresse opp bjørnene

– Vi vil ha mer informasjon om hvordan dette fungerer i praksis før vi eventuelt foreslår en lovendring. Men vi begynner allerede å få inn en god del data og gjennomfører forsøk som viser at det er langt fra hokuspokus å slipe ut en slik hund og tro at det resulterer i en bjørnefelling, sier Terje Bø.

Terje Bø

Terje Bø er seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Foto: NRK

Han åpner derfor for at det kan komme lovendring.

Den siste resten av skepsis er blant annet knyttet til dyrevern.

– Disse hundene kan blant annet drive hundene over lange avstander og stresse de, forklarer han.

Sauebonde Jo Dikkanen parerer og sier man da kan lure på de stakkars sauene.

– Hvor stresset blir ikke de når bjørnen springer etter dem og dreper dem, spør han.