Lite av polartorsk

Polartorsken i Barentshavet er nå på sitt laveste nivå på 25 år. Det viser tall fra Havforskningsinstituttet. Lav gytebestand, ustabile isforhold under gytingen om vinteren, sammen med økte temperaturer er mulige årsaker til den dårlige rekrutteringen. Polartorsk er en viktig fisk i det nordlige og østlige Barentshavet. Arten er mat for både torsk, blåkveite, sel og hval.