Krisestab iverksatt i Hasvik

Hasvik-ordfører Eva Husby melder at kommunen anser situasjon Sørvær er i som alvorlig. De har derfor opprettet dialog med Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannens beredskapsavdeling for å finne løsninger for frakt av personer og matforsyninger de nærmeste dagene. Det er også kvalitetssikret at det er personell og medisiner til å ivareta tilbudet til pleietrengende på Sørvær. Samt at det er etablert kontakt med helsesentret/lege og AMK i tilfelle akuttsykdom