Krever nullstilling av sammenslåing

Organisasjonen For Finnmark krever at sammenslåingsprosessen nullstilles, etter dagens Stortingshøring om regionreformen. Her sa jusprofessor Eivind Smith at norsk lov ikke er fulgt, og For Finnmark mener dermed at reformen må avvises. Om ikke dette skjer oppfordrer de kontroll- og konstitusjonskomiteen til å se på saken.