Krangler med kraftselskap

NVE ga en hytteeier på Seiland medhold i at Hammerfest Energi Nett må gjenopprette strømforsyningen. Selskapet rev opprinnelig strømlinjene i området, og krevde i ettertid 759.000 kroner for å gjenopprette forbindelsen. Kraftselskapet har påklagd NVEs avgjørelse til Olje- og energidepartemementet, skriver avisa Hammerfestingen.