NRK Meny

Jobber med gruvekjøpere

Bostyret etter Sydvaranger Gruve-konkursen håper å stå igjen med to til tre aktuelle gruvekjøpere til helga. iFinnmark.no melder at bobestyrer Leif Petter Madsen sier at anleggene i Kirkenes og Bjørnevatn holdes stand by i påvente av om kjøpere melder seg.

– Vi har en liste med fire-fem som har vist interesse på ulike stadier. Vi har sendt ut en taushetserklæring de må undertegne først, og så kan vi gå i gang med konkrete forhandlinger. Jeg tror vi kan få utelukket noen som ikke er reelle kjøpere. Forhåpentligvis sitter vi igjen med minst to, helst tre, som vi kan sammenligne og forhandle konkret med, sier Madsen til iFinnmark.no.