Jakt på mink har gitt mer ærfugl

På øyene i Vega var minken nær ved å ta knekken på bestanden av ærfugl. Da ble det startet jakt i verdensarvområdet, noe som har gitt resultater. Å samle dun fra ærfuglreir er for øvrig en svært gammel næring langs kysten i Norge. FN-organisasjonen UNESCO satte Vega på sin liste over verdens viktigste natur- og kulturarv-steder i 2004.