Ikke fornøyd med ny regel

Den nye fraværsregelen vil føre til dårligere trafikksikkerhet. Det sier kjøreskolelærer Bernt Oldernes ved Oldernes trafikkskole i Vadsø. Den nye fraværsregelen strammer inn reglene for hva som er gyldig fravær og hva som ikke er det. Oldernes sier dette fører til at kjøreelevene hans ikke får øvd seg i trafikken på dagtid, når det faktisk er trafikk i distriktene.