Har startet rydding av atomavfall

Ryddingen av atomavfall fra Andrejevabukta på Kolahalvøya har startet. De første av 22.000 brenselstaver er ifølge Independent Barents Observer denne uka tatt ut av de gamle lagringsplassene som ikke ligger lenger enn fem mil unna grensen til Norge. Atomavfallet skal etter planen fraktes til Sør-Uralfjellene der et av Russlands største atomanlegg ligger.