Håp for Bell på Bardufoss

Regjeringen skal være villig til å fire på flere av kravene i forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret, blant annet flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge. Avisa Klassekampen erfarer at regjeringspartiene har en liste med elleve eller tolv punkter de er villige til å forhandle om. Også nedlegging av flystasjonen på Andøya, kystjegerkommandoen i Harstad og sjøheimevernet skal være på lista.