NRK Meny

Frykter vindpark i reinbeiteområde

Fornybar energi må ikke produseres på bekostning av samiske næringer, sier sametingsråd Per Mathis Oskal. Staten ønsker å starte opp med vindkraftproduksjon i Finnmark, midt i Norges beste reinbeiteområde. Oskal oppfordrer myndighetene til å snakke reindriften sin sak i offentligheten.