Frykter slutten for norske egg i butikkene

Regjeringen ønsker å kutte tilskuddet til eggproduksjon i distriktene. Verdens nordligste eggbonde frykter at det i verste fall betyr slutten på norsk eggproduksjon.

Svein Slåtsveen

Eggbonde Sveins Slåtsveen fra Finnmark er landets nordligste eggbonde. Her med sin sønn.

Foto: PRIVAT

– Jeg ble sjokkert. Jeg regnet med noen reduksjoner, men ikke at de skulle skjære inn til beinet med et pennestrøk. Vi forventet ikke at det skulle få så store konsekvenser at bønder på Vestlandet og i Nord-Norge mister inntekter på 150.000-200.000 kroner, sier Svein Slåtsveen.

Han er verdens nordligste eggprodusent, og har 11.500 høner i Lebesby i Finnmark.

Det var Nationen som først omtalte saken.

Taper 250.000 kroner

På grunn av de spesielle utfordringene for landbruket i distriktene, som dyrere utgifter og lengre transport, gis det i dag tilskudd til bønder i distriktene. I Nord-Norge får man 1,20 kroner per kilo egg som produseres.

Svein Slåtsveen

Svein Slåtsveen frykter at eggproduksjonen i Norge forsvinner dersom regjeringen kutter så mye som de har tenkt.

Foto: PRIVAT

Nå ønsker regjeringen å kutte tilskuddet på eggproduksjonen, og vil nulle ut distriktstilskuddet på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Det betyr at de som har kvote på 7.500 høner taper rundt 150.000 kroner i året. For vårt vedkommende, som har 11.500 høner, taper vi omtrent 250.000 kroner av inntekten vår, sier Slåtsveen.

Frykter distriktsbøndene forsvinner

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem et krav på 860 millioner i årets oppgjør. Statens tilbud var på litt over ti prosent av dette – 90 millioner kroner.

Slåtsveen frykter store kutt vil føre til at bønder i distriktene blir borte. De siste to årene har det vært overproduksjon av egg i Norge. Nå er det nede på rundt 400 tonn i overproduksjon. Det tror han skal kunne komme på null i løpet av et eller to år.

– Hvis flesteparten av bøndene i nord og på Vestlandet har sluttet, så får vi en underdekning på egg. Da åpner det for import. Og det kommer egg fra Europa, som ikke er salmonellafritt, og ikke har samme dyrevelferd og mattrygghet som vi har i Norge, hevder han.

Det mener han kan være fatalt for eggproduksjonen i Norge.

Egg

Uten tilskudd til eggproduksjon vil Slåtsveen tape 250.000 kroner av inntekten sin.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Når importen starter, faller prisene. De som har det samme inntektsgrunnlaget om noen år som de har i dag vil slite, og det kan da i verste fall føre til at eggproduksjonen i Norge forsvinner, sier han.

– Hobbybønder

Slåtsveen håper at regjeringen vil komme i møte med en løsning som gjør det mulig å drive landbruk i hele landet.

– Strukturendringen er ganske klar. Man ønsker å flytte hoveddelen av matproduksjon til sentrale strøk, og distriktene skal bli mer eller mindre hobbybønder, sier han.

NRK har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet fredag, men Statens forhandlingsleder har ikke vært tilgjengelig for kommentar.