NRK Meny
Normal

Frykter mørketall for utilregnelige kriminelle

Det kan finnes flere utilregnelige kriminelle enn regjeringen tror, mener leder for Den rettsmedisinske kommisjon. Dette kan få konsekvenser for andre pasienter, frykter han.

mannen som ikke kan straffes

Den såkalte «mannen som ikke kan straffes» fra Alta er en av mange psykisk syke kriminelle som skal kunne tvangsinnlegges under en ny lov. Men det vil kunne ta tid.

Foto: André Bendixen / NRK

NRK har den siste tiden skrevet om den såkalte «mannen som ikke kan straffes» fra Alta. Den psykisk syke 27-åringen er en av mange kriminelle som omtales som «gjenganger»-kriminelle eller «plagsomme». De er for friske til å tvangsinnlegges, men for syke til å fengsles.

Men fra 1. oktober skal en ny lov gjøre det mulig å idømme slike kriminelle tvungen behandling.

Karl Heinrik Melle, leder for Den rettsmedisinske kommisjon, mener det er positivt at denne gruppen får et behandlingstilbud, men at det også kan føre til problemer for andre pasienter.

– Det er ingen som vet sikkert hvor mange dette kan gjelde, sier han.

Melle viser blant annet til at flere saker henlegges på grunn av «bevisets stilling», mens de burde vært henlagt på grunn av gjerningspersonens tilregnelighet. Dermed forsvinner flere personer ut av statistikken, mener han.

Dette omtales blant annet i rapporten til prosjektet Mellom Alle Stoler.

– Her er det mørketall flere steder. At dette kommer til å gi betydelige driftsproblemer innen psykisk helsevern, det er jeg ikke i tvil om, sier Melle.

Karl Heinrik Melle

Psykiater og overlege Karl Heinrik Melle er leder for Den rettsmedisinske komité. Han har i flere år vært bekymret over tilbudet som gis utilregnelige lovbrytere i Norge.

Foto: NRK

LES OGSÅ: Han må begå nye lovbrudd for å få behandling

Frykter dårligere tilbud

Han frykter den nye loven kan legge press på et tilbud som allerede har blitt redusert.

– Disse skal jo ikke inn på sikkerhetsavdelingene. Så da må de inn i vanlige lukkede enheter, et behandlingstilbud som er veldig nedbygd i Norge, sier han.

– Da er det noen andre som må miste sitt tilbud.

Ifølge regjeringens beregninger vil den nye loven omfatte mellom 15 og 30 personer. Men det er en del usikkerhet rundt disse tallene.

Fra 10 til 300 pasienter

– Utfordringen med denne loven er at vi ikke helt vet hva det vil føre til, sier seksjonsoverlege Per Rørvik, ved psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge (Unn).

Per Rørvik

Seksjonsoverlege Per Rørvik ved psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Foto: PRIVAT

– Det er ikke klart hva slags pasienter domstolen kommer til å dømme etter den nye loven. Det har vært snakk om at det kan være alt fra 10 til 300 pasienter i året som kan bli dømt på landsbasis.

Like fullt tror han ikke omfanget i Nord-Norge vil bli så stort. Han håper også lovendringen vil gjøre det enklere å legge press på kommunene for å sikre en god oppfølging av psykisk syke lovbrytere.

Men han er enig med Melle om at det kan finnes mørketall.

Ove Vanebo

Ove Vanebo, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet har fått et anslag fra politidistriktene i landet på hvor mange personer som potensielt kan bli dømt etter den nye loven. De mener det vil være snakk om 15-30 personer.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Har tro på politidistriktene

Ove Vanebo, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet,føler seg like fullt trygg på at regjeringens anslag er riktig.

– Politidistriktene kjenner jo til de personene som utmerker seg i negativ forstand. Vi stoler på at de har gjort en god jobb her og har oversikt, sier han.