Frykt skaper ungt engasjement

Ny president i USA skaper økende engasjement blant ungdom.

Donald Trump

Frykten for Trump skaper engasjement, sier videregående elev Elisabeth Regine Myrland. Alle parti, utenom Høyre, har fått flere medlemmer den siste tiden.

Foto: TIMOTHY A. CLARY / Afp

Dagsavisen skrev i dag at alle partiene, utenom Høyre, har fått flere medlemmer i sine rekker den siste tiden.

– Når politikken rammer de unge negativt blir de mer engasjerte. De skjønner de må kjempe for egen sak, sier Maiya Syrstad som sitter i fylkesstyret i Sosialistisk Ungdom (Su) i Finnmark.

Videregående elev Elisabeth Regine Myrland mener frykt skaper engasjement.

– Frykten for Trump engasjerer.

Engasjert ungdom

– Man tenker jo på hvordan det her blir å påvirke Norge.

Myrland er elev ved Alta videregående skole. Hun innrømmer at mulige konsekvenser av presidentvalget i USA bekymrer henne.

Hvordan Donald Trump kan påvirke eksport og import av varer, handelspolitikk og infrastruktur er noen av spørsmålene hun tenker på.

– Han er jo en såpass ustabil kandidat.

Ungdom

Maiya Syrstad (til høyre) og Elisabeth Regine Myrland. Ungdom må kjempe for sin egen sak, sier Syrstad.

Myrland opplever at både presidentvalget i USA og fraværsregler for skoleelever, har vært med på å få opp engasjementet blant de unge. Dette synspunktet deler hennes skolevenninne og styremedlem i SU Finnmark Maiya Syrstad.

– Jeg tror at ungdom blir mer engasjert når de blir underkasta, når politikken går ut over dem.

"Trump-effekt"

Partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV) setter også noe av det økende engasjementet i sammenheng med valget av Donald Trump som president. Hun mener til og med man kan kalle det en slags Trump-effekt.

– Vi har fått inn utrolig mange medlemmer på kort tid, og det startet allerede dagen etter presidentvalget.

Donald Trump

Donald Trump er USAs nye president. Han og nye fraværsregler er viktige årsaker til at ungdom i større grad engasjerer seg i politikken, mener videregåendeelev Elisabeth Regine Myrland.

Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Kaski tror flere føler på en uro over hvordan vei utviklingen i verden ser ut til å ta.

Nestleder Kari Elisabeth Kaski i Zero

Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i Sv.

Foto: NRK

– Uro over økte forskjeller og økte klimagassutslipp. Vi må kjempe for de verdiene som er viktige for oss.

Kaski hevder de også fikk store medlemshopp da Listhaug gikk ut og kalte støttespillerne til Kristoffer Joner og NOAS for et hylekor.

Partisekretæren tror trenden med få engasjerte i partipolitikken er i ferd med å snu, og påpeker at det er viktig at folk, også unge, engasjerer seg.

Polariserte debatter gir oppsving

Marcus Buck er statsviter ved UiT Norges arktiske universitet. Han sier det er en kjent sak at polariserte debatter fører til økt oppslutning rundt partier med klare standpunkt.

– Når vi får polariserte debatter, er det en tendens til at vi får et lite oppsving i politisk deltakelse gjennom at folk melder seg inn i partier og foreninger.

Men økt politisk oppslutning er neppe en varig trend, ifølge Buck.

– Som regler står man som medlem i partiet helt til man skal betale kontingent neste gang, og glemmer å betale.

Konklusjonen hos Elisabet Regine Myrland på Alta videregående er at flere spesielle saker den siste tiden har økt ungdoms engasjement.

– Det er mye lettere å relatere seg når det går ut over oss selv.