Fortsatt flomvarsel i Finnmark

Varsom.no sier vannføringen har gått ned i flere elever og bekker i Finnmark. I Alta -og Tanaelva er det fortsatt stor vannføring, men ikke flomvannføring. I sideelvene er det derimot fortsatt flom. Kjøligere temperaturer gjør at det kommer mindre vann i vassdragene, men dette varierer fra elv til elv. Flomvarselet er fortsatt på gult nivå.