NRK Meny
Normal

Flytter visumbehandlingen til Moskva

Behandlingen av russiske søknader om visum til Norge flyttes fra Murmansk til Moskva.

Det norske generalkonsulatet i Murmansk

ENDRING: Det norske generalkonsulatet i Murmansk skal ikke lengre behandle visumsøknader til Norge.

Foto: Konsulatet i Murmansk

Søknader om visum og oppholdstillatelse til Norge for personer i Murmansk og Arkhangelsk flyttes fra det norske generalkonsulatet i Murmansk til den norske ambassaden i Moskva fra 1. august. Daglig leder av Kirkenes Næringshage, Guro Brandshaug, sier at omorganiseringen gjør at en mister nærhet.

– Erfaring fra endel saker har vist at lokalkunnskap ofte kommer godt med. Det har også vist seg i det vi og flere har hatt med generalkonsulatet i Murmansk å gjøre. Den lokalkompetansen der er unik for den regionen vi er i, og som absolutt har betydning.

– Men vi har fått beskjed fra generalkonsulatet og Utenriksdepartementet at det her skal ivaretas på en like god måte som før. Da må vi tro på det, sier Guro Brandshaug.

Sydvaranger Gruve

VIKTIG: Russere på besøk er svært viktig for hele Finnmark, sier daglig leder av Kirkenes Næringshage, Guro Brandshaug.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Måtte endre organisering

Fungerende generalkonsul i Murmansk, Jørgen Holten Jørgensen, sier at det er flere gode grunner for å flytte behandlingen av søknadene til Moskva.

– Vi har en stadig større søknadsmengde. Det har gjort at vi har måttet se på hvordan vi organiserer arbeidet. Det å konsentrere arbeidet i Moskva, ansette flere i Moskva, vil gjøre oss mer fleksible ovenfor svingninger fra en måned til en annen ved å ha alt på et sted.

Generalkonsulatet i Murmansk mener det ikke vil ta lengre tid å få behandlet søknadene, selv om dokumenter må fraktes med fly.

– Nei, det vil det ikke. Tvertimot. Det er slik at de som leverer på visumsentrene vil få søknadene innen en uke. Ofte også enda raskere. Det er klart at det vil medføre at papirene må fraktes med DHL eller lignende til Moskva, men kvaliteten er nå så mye bedre enn det som var tidligere.

– Snø skaper problemer

– Jeg forstår det slik at dere ser ikke noen problemer med denne transporten?

– Nei, det måtte være i særskilte situasjoner som snøstorm og flyplassen stenges. Det hender jo det. I vinter var flyplassen i Murmansk ganske ofte stengt på grunn av snøvær. Sånne tilfeller er det vanskelig å forutse, men her er det også viktig å presisere at vi beholder en viss kapasitet samt utstyret. Vi vil i særtilfeller kunne behandle særsøknader i Murmansk også framover.