Farlig med dårlig vedlikehold

Dårlig vedlikehold av veier fører til flere trafikkulykker.
Det mener Statens Vegvesen. Da tre personer omkom på veien utenfor Alta for noen år siden, konkluderte Statens havarikommisjon for transport med at dårlig veistandard var årsaken til ulykka. Nå frykter eksperter at det kan skje igjen, blant annet på grunn av dårlig vedlikehold av fylkesveger.