Bedre sporing av oppdrettslaks

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsker flere metoder for merking og sporing av oppdrettslaks. På oppdrag fra FHF har Rambøll Norge anbefalt at man i fremtiden benytter en kombinasjon av tre metoder: visuell skjellanalyse, DNA-sporing av rømt oppdrettslaks, samt grunnstoffanalyse av skjell. Dette skriver kyst.no.