Avhører fem ganger flere barn i Finnmark enn i Bærum

Politiet i Finnmark har i flere år jobbet målrettet i saker som gjelder vold mot barn. Det er årsaken til at de har gjennomført fem ganger flere barneavhør enn i Bærum, mener politimesteren.

Barnehuset Tromsø

Finnmark har ikke eget barnehus, og barn som avhøres sendes til Tromsø.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Vi har jobbet veldig målrettet over flere år mot familievold, vold mot barn og barn som er utsatt for seksuelle overgrep. Det er nok noe av resultatet for det vi nå ser, sier fungerende politimester i Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

Unicef har innhentet tall fra barnehusene for avhør av barn i de enkelte politidistriktene. Finnmark ligger på topp der politiet i fjor avhørte fem ganger flere barn enn Bærum, som ligger nederst på statistikken, skriver Aftenposten.

For lav terskel?

Politimesteren tror noe av grunnen kan være at terskelen for å sende barn til avhør har blitt for lav.

Morten Daae

Fungerende politimester i Finnmark politidistrikt, Morten Daae ser på andre muligheter til å undersøke saker som involverer barn, enn avhør der barna må sendes til Barnehuset i Tromsø.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Vi stiller oss selv spørsmålet: Tør vi å la være å ikke reagere på de meldingene vi får? Vi ser nå nærmere på andre muligheter til å undersøke sakene, kan vi gjøre ting annerledes? Vi ønsker rett og slett bedre grunnlag for å beslutte om vi skal ta et avhør av barn eller ikke, sier Daae.

Finnmark har ikke eget barnehus og barna blir dermed sendt til Tromsø for avhør. Og etter avhør ender omtrent 20 prosent i straffesak.

Større kunnskap

Barnevernsleder Irene Pleym Jakola i Sør-Varanger kommune, tror større kunnskap om vold og overgrep mot barn blant ansatte, politiet og barnevernstjenesten, kan være en av årsakene til det høye antallet barneavhør.

Barnehuset Tromsø

Barnehuset i Tromsø.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Hun er likevel usikker på om utviklingen er god.

– Barnevernstjenesten har noen ganger undret seg over om terskelen for barneavhør har blitt for lav. Kanskje det er noen unger og foreldre som burde ha blitt møtt på en mindre inngripende måte, enn at det opprettes straffesak og gjennomføres avhør, sier Jakola.

– Fjernet litt av tabuet

Annik Eriksson er daglig leder på Norasenteret - Senter mot vold og overgrep i Øst-Finnmark. Hun sier at tallet på mødre og unger som kommer til senteret har økt markant siden i fjor.

- I fjor på denne tiden hadde vi 1137 liggedøgn, nå har vi 1602 liggedøgn. Vi har hatt 27 barn hittil i år mot 27 i hele 2015. De fleste barna som kommer til oss har levd med vold i 5 år eller mer. Det er nesten hele livet for mange av dem, sier Eriksson.

Barnehuset Tromsø
Foto: Petter Strøm / NRK

Eriksson tror ikke den store økningen nødvendigvis skyldes en økning av vold og overgrep.

– Bedre kunnskap blant de ansatte har senket terskelen for å melde fra. Det har også fjernet litt av tabuet rundt det å bli utsatt for vold og mødrene tar kontakt i økende grad, sier hun.