– Viktig å teste beredskap i Finnmark, mener HV-sjefen

Å trene beredskapen i Finnmark er svært viktig, mener sjefen for Heimevernet. Hvilken trussel Hæren og Heimevernet har sett for seg han ikke si. – Men å sikre Alta og flyplassen har vært avgjørende, sier generalinspektør Tor Rune Raabye.

Beredskapsøvelse i Finnmark

Styrker fra Brigade Nord i Hæren deployerer til Finnmark fra Hedmark og Troms, under øvelsen Bifrost. Her sees Hærens nye og oppgraderte CV90 stormpanservogn, i Alta.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Det jeg kan si er at det har vært en trusselvurdering som tilsier at å sikre dette området har vært viktig. Til det har Heimevernet fått forsterkninger fra Hæren, både i form av personell og materiell fra Indre Troms og Østerdalen.

Tor Rune Raabye

Generalinspektør Tor Rune Raabye er sjef for Heimevernet.

Foto: Julie Hjermstad / Heimevernet

Og ut fra dette scenarioet så hadde vi klart å løse dette oppdraget, sier Raabye. Men hva scenarioet og trusselen egentlig har handla om vil han ikke si.

Økt bekymring

– Men det er ingen hemmelighet at Forsvarsministeren har uttrykt bekymring for den sikkerhetspolitiske utviklinga og at det er nødvendig for Norge å ha nødvendig sikkerhet. Dessuten er jo denne øvelsen et resultat av en ekstra bevilgning nettopp for å øve beredskapen i Finnmark, forklarer Raabye.

Beredskapsøvelse

Mannskaper fra Heimevernet under beredskapsøvelse i Alta.

Foto: Christina Gjertsen / Forsvaret

Tidligere øvelser i nord har i lang tid vært spunnet rundt et tenkt scenario der man har hatt klassiske konflikter mellom ulike folkegrupper og kamp om ressurser, bygd rundt forventa utfordringer i en internasjonal operasjon.

– Nå er fokuset hjemlige utfordringer og denne øvelsen er bygd på nasjonale beredskapsplaner. Derfor kan vi ikke si noe mer detaljert, forklarer presseoffiser Rolf Ytterstad i Heimevernet.

Finnmark viktig

Generalinspektør Tor Rune Raabye understreker at det er viktig å trene beredskap i Finnmark.

– Finnmark har mange utfordringer både klimamessig og geografisk. Dessuten var denne øvelsen også veldig viktig for å trene samarbeidet mellom Heimevernet og Hæren i en sik situasjon. Det er ikke så ofte vi har øvelser av akkurat denne typen, forklarer han.

Hæren sikrer Alta lufthavn

Hæren sikrer Alta lufthavn for å beskytte mot en tenkt trussel.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Hvorfor var Alta og flyplassen så viktig?

– Denne gangen var øvelsen lagt dit, men det er ingen tvil om at alle flyplasser nord for polarsirkelen har strategisk interesse og kan være viktig å beskytte, sier Raabye.

– Hva har dere lært?

– Vi har gjort en rekke erfaringer i måten vi løser oppdragene samme på, Hæren og Heimevernet. Når det gjelder reaksjonstid og tiden det tok før forsterkninger kom nordover, så er jeg svært fornøyd. Totalt sett må vi si at effekten av en slik øvelse er formidabel, sier Raabye.

Øvelsen er planlagt av Forsvarsdepartementet, og seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke sier scenariet bygger videre på det man trente på under vinterøvelsen.

– Og det var en generell økt terrortrussel mot Vest-Finnmark, sier han.

Nattpatrulje

Heimevernet og Hæren på felles kveldspatrulje i Alta.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret