16 partier i stortingsvalg

Fylkesvalgstyret i Finnmark har i dag godkjent 16 listeforslag til stortingsvalget. Partiene er: Alliansen, Arbeiderpartiet, Demokratene i Norge, Fremskrittspartiet, Helsepartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kystpartiet, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Partiet De Kristne, Piratpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre.