Svak krone og lav oljepris

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne. Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge Nofima-forsker. – Norsk sjømatnæring er mer påvirket av valutaendringer enn andre eksportnæringer og har tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette – 14 milliarder – skyldes effekten av en svakere krone. Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske kronen svekket med 30 prosent.