Hopp til innhold
Debatt mellom landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) og Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Se Fjos-debatten med landbruksministeren

Den sittende landbruksministeren møtte en tidligere landbruksminister til debatt. Se debatten mellom Jon Georg Dale (FrP) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) her.

Studio / Kalving / Kalver i fjøset

– Hvor viktig er det at vi lager all maten sjøl?

Den sittende landbruksministeren møter en tidligere landbruksminister til debatt, og hvor er det mer natulig å møtes enn i et fjøs i Sør-Fron?

Daglig plukker vi den opp i butikken, men tenker kanskje ikke på hva melka har vært gjennom før den havnet der.

Melkas vei fra fjøs til meieri

FRYA: (NRK) Daglig plukker vi den opp i butikken, men tenker kanskje ikke på hva melka har vært gjennom før den havnet der.