Slik gjorde vi det

Vi kan ikke gi oss, selv om noen nekter å snakke.

Oppdragets Renie Thorleifsson på Rena Leir
Foto: Jørn Norstrøm

Utgangspunktet for denne saken, var en undring i redaksjonen. Vi var i gang med å lage en film om norske leger som gjennom Norwac gjorde en praktisk hjelpeinnsats på Shifa-sykehuset i Gaza under krigshandlingene der. Vi stilte oss spørsmålet: Er det også norske våpen som skader og dreper pasientene som triller inn på sykehuset?

Våpendeler

Fra før visste vi at Norge ikke innvilger eksportlisenser direkte til Israel. Men fra tidligere arbeid, visste researcher Tarjei Leer-Salvesen at våpenbedriften Chemring Nobel lager sprengstoff som selges til USA og inngår i Hellfire-missilene som Israel kjøper og bruker i Gaza. Finnes det flere slike eksempler? Og driver de statseide våpenprodusentene også på denne måten?

Publiserer kontrakter

En interessant bedrift å undersøke var Nammo. Den tidligere helstatlige ammunisjonsfabrikken på Raufoss er i dag et halvstatlig internasjonalt konsern. I 2007 gjennomførte Nammo kjøpet av den amerikanske våpenprodusenten Talley Defense Systems.

Vi arbeidet innledningsvis med å skaffe oss oversikt over hva fabrikkene i USA produserer, og vi benyttet oss av at USA er langt åpnere om sin våpeneksport enn hva norske myndigheter er om sin. Amerikanske myndighetsorganer publiserer lister over eksportkontrakter de har godkjent, hva slags våpensystemer som inngår, hvem som lager våpnene og i en del tilfeller også hva kontraktene er verdt.

Vi fant ganske raskt en pressemelding fra Defense Security Cooperation Agency (DSCA) som nevnte en ordre på 28.000 M72A7 fra Talley til Israel. Sammen med øvingsmissiler og reserveutstyr var avtalen verdt 89 millioner dollar. Pressemeldingen var skrevet 9.9.2008. Kunne det virkelig stemme at disse våpnene var sendt før jul og nå ble brukt i Gaza?

Salg til Israel

Det benektet Nammo på det sterkeste. De sa selskapet aldri hadde hørt om denne henvendelsen, og at den konkrete ordren ikke hadde blitt noe av.

Vi var fortsatt nysgjerrige. Bestiller noen 28.000 eksemplarer av et våpen uten å ha prøvd det først? Det var snakk om en veldig stor ordre. Vi ringte Talleys folk i USA og spurte dem. De bekreftet umiddelbart at de hadde vært flere salg til Israel av ulike våpensystemer. Men Nammo i Norge kontaktet sitt datterselskap i USA og gav dem munnkurv. Overfor NRK Brennpunkt nektet de også å stille til intervju selv. Men selskapet har besvart spørsmål per epost.

Israel har brukt M72 i en årrekke, viser det seg. Foran bakkeinvasjonen på Gazastripen fikk infanteristene en siste ekstra drill i hvordan de skal bruke våpenet. Det har vært to produsenter i verden av M72; Talley i USA og Nammo på Raufoss. Nammo har produsert på lisens fra amerikanerne, men har også levert deler til den amerikanske produksjonen.

Våpen som bistand

Israel på sin side har hatt et langt og godt samarbeid med det amerikanske forsvaret, og har både fått kjøpe våpen gjennom USAs Foreign Military Sales (FMS) og fått våpen i militære ”bistandsgaver” gjennom Foreign Military Funds” (FMF). Når det aldri har blitt stilt krav om at USA skal være sluttbrukeren for Talleys M72-våpen, har amerikanske myndigheter fritt kunnet formidle disse videre til sine allierte.

Det var tidkrevende å forstå detaljene i handlene, men det er ikke vanskelig å forklare hvordan smutthullene i den norske eksportkontrollen har oppstått. Er man norsk våpenprodusent og vil utvide markedet for sine våpen, kan man simpelthen produsere dem i fabrikker i flere land.

Se hele sendingen fra Brennpunkt: "Israel bruker norske våpen" og "Hva drepte lillebror?" .