Hopp til innhold

Ber om hjelp til å rydde opp i grisefjøsene

Slakterigiganten sa de var gode på fange opp dyrevelferdsbrudd. Nå ber de om mer hjelp fra myndighetene.

Gris

Nye bilder fra norske grisefjøs viser løftebrudd fra kjøttbransjen.

Foto: Nettverk for dyrs frihet

Som NRK har avdekket, lider norske griser i måneder og år uten at myndighetene klarer å stoppe det.

Granskingen av over 200 avvik i grisefjøs over hele landet avdekker at mange grisebønder med grove og gjentatte brudd på dyrevelferden får fortsette driften i årevis.

Samtidig viser bilder fra dyrevernsaktivister, som har tatt seg inn i 28 fjøs de siste to årene, forferdelige forhold for mange griser. De er syke og skadde og går rundt i svært skitne betongbinger.

– Det er viktig for oss at det finnes en god kontrollmyndighet, som bidrar til å avdekke dårlig dyrevelferd i bransjen, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

For noen dager siden sa slakterigiganten at de selv hadde gode systemer for å finne og fjerne dyrevelferdsbrudd hos sine bønder. Nå er tonen en litt annen.

– Så dere ber om at Matilsynet kommer oftere og oftere uanmeldt?

– Ja, vi ber om det. Vi mener at det er en styrke hvis Mattilsynet ser oss i korta, rett og slett.

Styreleder i Nortura, Trine Haasvang Vaag

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, mener Mattilsynet må få mer ressurser.

Foto: Rune Hansen / NRK

Innrømmer grønnvasking

Nortura er redd forbrukernes tillit til svinenæringa er svekket etter NRKs avsløringer, og jobber hardt for å gjenvinne den.

Konserndirektøren i Nortura, Kjell S. Rakkenes, innrømmer nå i et innlegg i Dagens Næringsliv, at de ikke har klart å leve opp til løftet i reklamen som sa: «Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at (...) dyra har hatt det bra». Løftet endret de raskt til at dersom de oppdaget regelbrytere, skulle ikke disse bøndene lenger få levere kjøtt. Etter NRKs avsløringer de siste dagene, kaller Rakkenes nå selv kampanjen fra 2019 for grønnvasking.

Slakteriet har også vedtatt å gå gjennom sine egne rutiner for å oppdage brudd på dyrevelferden. Samtidig krever de at Mattilsynets ressurser styrkes:

– Det er viktig at Mattilsynet kan gjøre den jobben de egentlig er satt til. De har mange flere bruk på blokka som de skulle besøkt, sier styrelederen.

Det er bare Mattilsynet som kan forby bønder å drive med gris, understreker hun.

– Mattilsynet trenger mer ressurser for å kunne gjennomføre mange nok uanmeldte tilsyn. Vi har gjort mye i bransjen, men aktivistenes bilder viser at det fortsatt er en vei å gå. Det tar vi på ramme alvor. Det skal ikke være sånn, og det er en utfordring som vi sammen må løse, sier Hasvang Vaag.

Blir ikke varslet om feil i fjøsene

Ifølge Mattilsynet tar krevende saker med kronisk dårlig dyrehold mye av deres tid.

Ingunn Midttun Godal ser på aktivistbilder fra norske grisefjøs

Ingunn Midttun Godal ser på aktivistbilder fra norske grisefjøs.

Foto: Rune Hansen / NRK

– På den ene siden skal vi bidra til at bonden tar bedre vare på dyra sine og sikre god dyrevelferd. På den andre siden, hvis vi bruker de strengeste virkemidlene, kan vi ta fra bonden livsgrunnlaget. Da er det viktig at vi er nøye og tålmodige nok til at han eller hun skal bli bedre, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.

Slik systemet er i dag, blir ikke Nortura varslet dersom Mattilsynet finner avvik på en av deres gårder. Disse varslene fra Mattilsynet vil Nortura gjerne ha, for å kunne følge opp sine bønder bedre.

– Dess mer informasjon vi sitter på, dess lettere klarer vi å følge opp produsentene. Det ville bidratt til bedre dyrevelferd raskere, sier Hasvang Vaag.

Mattilsynet forteller at de allerede deler en god del informasjon med Nortura. De har også tett dialog med næringens egne rådgivere. Likevel er de positive til å dele enda mer, og har begynt å jobbe med flere nye systemer for dette.

– Det vil ha stor nytteverdi å dele på data og kunne kommunisere funn mer effektivt, på flere områder enn bare dyrevelferd, sier Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal.

Samtidig understreker hun at flere av tilsynsrapportene deres er underlagt taushetsplikt.

– Vi ser også på de juridiske mulighetene vi har for en mer systematisk deling av data. Dette bør også inn i avtalene Nortura og andre har med sine bønder, sier direktøren i Mattilsynet.

NRK forklarer

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

I 2019 viste NRK en dokumentar med skjulte opptak av griser som ble mishandlet

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Kjøttprodusentene lovet full opprydding i norske grisefjøs

I digre annonser garanterte de for at de dyrene du spiser skal ha hatt det bra.

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Men opptak som dyrevernsaktivister har tatt på 28 forskjellige gårder i Norge tyder på at løftene er brutt

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Bildene viser griser som sklir rundt i møkk

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

De viser også griser med sår og avbitte haler

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

I en tredel av fjøsene der aktivistene tok seg inn sto griser innesperret

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Også døde griser ligger omkring

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Nortura sier at bildene fra enkelte fjøs er sjokkerende, med eksempler på regelbrudd og dårlig dyrehold. – Men de er ikke representative, sier styrelederen.

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

Også Fatland og Norges Bondelag sier at bildene ikke er representative for hvordan dyrene blir behandlet i bransjen. Det er rundt 2000 svineprodusenter i Norge.

Bilder fra innsiden avslører: Her er griseindustriens løftebrudd