Hopp til innhold

Slik vil Nortura at grisene skal ha det

Styrelederen i kjøttgiganten Nortura, Trine Hasvaag Vang reagerer sterkt på bildene NRK viser fra norske grisefjøs. – Men de er ikke representative, sier hun.

Styrelederen i kjøttgiganten Nortura, Trine Hasvaag Vang

Styreleder i Nortura, Trine Hasvaag, tar NRK med til et svinefjøs der alt er på stell.

Foto: Annemarte Moland / NRK

NRK blir vist rundt i et lyst, rent og regelriktig grisehus på Kløfta utenfor Oslo. På denne prisvinnende gården er alt på stell.

Norsk gris
Pattegris med purke
Griser fra Nortura-fjøs
Gris fra Nortura-fjøs
Smågriser i Nortura-fjøs
Griser fra Nortura-fjøs
Pattegris med purke

Kontrasten er stor til bildene fra 26 norske grisefjøs som ble publisert i går.

Bildene som sjokkerte mange lesere er tatt av en aktivistgruppe som har tatt seg ulovlig inn i fjøsene om natten. De viser utstrakte brudd på dyrevelferden, ifølge en uavhengig ekspert.

Møkkete griser

Nortura-sjefen Trine Hasvaag Vang er selv bonde, og viser fjøsvant rundt blant de rene grisene. Mange av gårdene som aktivistgruppen har brutt seg inn i, tilhører bønder som leverer kjøtt til Nortura.

Aktivistbildene viser møkkete griser som sklir rundt i sin egen avføring, og griser som er innelåst i trange båser uten mulighet til å snu seg.

– Vi synes det var fryktelig å se disse bildene. Dyr skal ha det godt. Men vi mener at disse bildene ikke representerer det store bildet av svineproduksjon i Norge, sier Nortura-sjefen.

– De bildene vi har fått se er ikke helt enkle å analysere. De er tatt opp på natta uten at bonden for eksempel kunne fortelle om dyret er under behandling. Men vi ser ting som er helt uakseptabelt i forhold til lovbrudd og regelbrudd, sier hun.

I 2019 lovet Nortura-eide Gilde i store annonser at hvis det står Gilde på pakka, skal forbrukeren være trygg på at dyret har hatt det bra. Hasvaag Vang mener at dette løftet er fulgt opp, til tross for det de nye bildene viser. Hun peker på at det kan få konsekvenser for bønder som ikke behandler dyrene bra.

– De fleste bønder mener dyrevelferd er viktig

Professor og sosiolog Stig Strandli Gezelius forsker på Mattilsynet og norske bønder.

– Forskningen vår sier ikke så mye om hvordan tilstanden faktisk er ute på gårdene. Men det vi kan si ganske sikkert, er at en stor andel av norske bønder er opptatt av å følge regelverket. De fleste bønder er enige i at reglene trengs og at dyrevelferd er viktig. Dette er kanskje overraskende for noen, men forskningen viser at disse holdningene er ganske unisone i næringa, sier professoren.

Grisunge

Nortura ønsker å vise at bildene fra aktivistene ikke er representative for norsk svineindustri.

Foto: ANNEMARTE MOLAND / NRK

Det er ikke dermed sagt at alle disse bøndene alltid får til å følge reglene i praksis, sier han. Forskeren har både sett og hørt om overtramp når han har vært ute på feltarbeid på slakterier og dyretransporter. Han understreker likevel at regelbrudd langt ifra er hovedinntrykket.

– For eksempel har jeg sett en dyresjåfør som mistet tålmodigheten med et dyr og gjorde noe han ikke burde. Men det jeg også fikk se, var hvordan slik atferd ble møtt med forakt av kollegaer. Å behandle dyra skikkelig ble av de fleste ansett som å gjøre en god jobb. Så jeg synes det blir for enkelt å bare slå fast at det er noe helt galt med kulturen i næringa, sier Gezelius.

12 bønder måtte avslutte

– Vi har gjort mye. Vi har jobbet mye med dyrevelferdsprogrammet og våre egne rådgivere for å få dyrevelferden på plass. Målet i seg selv er ikke å utestenge noen. Målet er å ha god dyrevelferd. Først får bøndene et økonomisk trekk hvis det er bagateller. Hvis han eller hun ikke løser problemet innen veldig kort tid, får ikke bonden levere kjøtt til Gilde. Hvis bonden ikke vil eller kan ha god dyrevelferd, hjelper vi til så bruket kan avsluttes.

– Men det er jo et virkemiddel dere bruker i liten grad?
– Målet vårt er god dyrevelferd. Målet vårt er ikke at de skal slutte å produsere mat.

Smågris som dier

Griser er renslige dyr. Derfor skal de ha tørt liggeunderlag, for eksempel sagflis.

Foto: ANNEMARTE MOLAND / NRK

12 Nortura-produsenter har sluttet de siste par årene fordi de ikke klarte å etterleve god dyrevelferd.

– Hvis du ikke kan etterleve regelverket, så står jeg på det jeg sa sist: Da er det ikke plass til deg i næringa, sier hun.

Nortura-sjefen mener bildene NRK har vist, ikke er representative for forholdene i norske grisefjøs.

– Vi har et godt system for å fange opp slike ting. Vi er ute på gårdene og gir råd til bøndene. Vi har rapporter fra slakteriene og Mattilsynet i tillegg. Det bildet som de til sammen gir, er ikke det samme bildet som i aktivistenes film og bilder.

– Hvorfor finnes disse bildene da?
– Også vi finner avvik når vi er ute. Før vi ble klar over dette materialet, hadde vi fanget opp over halvparten av disse gårdene. Etter at vi ble klar over det, har vi vært inne på alle de andre gårdene. Der fant vi ikke avvik. Vi har gjort tiltak på de gårdene der vi har funnet noe, og to av produsentene har avsluttet sin drift.

– Etter råd fra dere?
– Etter hjelp fra oss, ja.

For to år siden publiserte NRK en dokumentar som viste at det var veldig dårlig dyrevelferd hos en rekke svinebønder. Filmen skapte veldig sterke reaksjoner. Landbruksministeren, bondelaget og de store leverandørkjedene lovte å rydde opp. Men hva har egentlig skjedd siden den gang? En gruppe dyrevernaktivister har de to siste årene tatt seg inn på 28 gårder over hele landet. NRK har fått tilsendt bildene og publiserer dem fordi de dokumenterer forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning som tilsynsmyndighetene ikke fanger opp. Metoden er omstridt, og Norges Bondelag sier aktivistbildene ikke er representative for næringa.

VIDEO: Se Lørdagsrevyens innslag om griseindustriens brutte løfter