Hopp til innhold

Født på rus betalt av staten

Gravide blir rådet til å holde seg unna blåmuggost og paracet fordi det kan skade barnet. Men én gruppe ufødte barn kan ifølge myndighetene utsettes for sterke medikamenter – fordi mor er tidligere rusmisbruker.

Nyfødt baby med opiat-abstinenser

Opp til 60 norske barn blir utsatt for metadon eller subutex i mors mage hvert år.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Rundt 1500 norske kvinner bruker metadon og subutex for å døyve suget etter heroin. Medikamentene har mange likheter med heroin, begge er opiater, og de brukes for å slippe unna abstinensene etter å ha vært på kjøret – som regel i mange år.

Men når kvinnene blir gravide blir de fleste barna født med abstinenser. Abstinenser som ofte er livsfarlige dersom ikke barna blir behandlet med morfin.

Faglig dilemma

Det er stor uenighet i fagmiljøene om hva man skal gjøre når kvinner på metadon og subutex blir gravide. Den største spliden står mellom Helsedirektoratet og avrusningsklinikkene.

For mens Helsedirektoratet mener det er uforsvarlig å slutte på metadon eller subutex under graviditeten, sier avrusingsklinikkene at det finnes et trygt alternativ.

– Paradoks

Til tross for at metadon og subutex er svært likt heroin og kan gi mange av de samme problemene for det ufødte barnet, blir en gravid heroinist håndtert på en helt annen måte enn kvinner på metadon eller subutex.

– Det er et paradoks at du kan bli tvangsinnlagt for bruk av rusmidler som forårsaker de samme uheldige konsekvensene for barnet som bruk av metadon eller subutex, sier overlege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken i Skien.

Uforsvarlig

Han er fungerende faglig leder ved en av klinikkene som driver en praksis Helsedirektoratet mener er uforsvarlig. Han trapper ned gravide kvinner fra metadon eller subutex.

– Det vi anbefaler her er at kvinnene trapper ned på det preparatet de står på hvis de blir gravide, under betryggende forhold, fulgt opp av lege og jordmor, sier Nordlie.

Usikre konsekvenser

Men de fleste barn født av kvinner i denne situasjonen, blir født med abstinenser etter fødselen. Det er det myndighetene anbefaler. Helsedirektoratet har likevel knapt med forskning å slå i bordet med når de skal argumentere for sitt syn.

Disse barna er det gjort svært lite forskning på. Om barna lider av langtidseffekter av mors metadon- eller subutexbruk er usikkert.

Abstinensene

Det mest håndfaste resultatet er nyfødte barn som sitrer i kroppen, klorer seg opp i ansiktet, som ikke tåler berøring og lys – som blir født til abstinenser.

Helsedirektoratet slår likevel fast at det er helt trygt for barna å få i seg metadon og subutex.

– Reint medisinsk så mener vi - med den kunnskapen vi har i dag, må understreke det - at det ikke er skadelig å gi foster metadon eller subutex under svangerskapet, fordi det kan avvikles etter fødselen, sier avdelingsdirektør Arne Johannesen i Helsedirektoratet.

Født til avrusing

Avviklingen avdelingsdirektøren viser til, eller avrusingen, er det legene ved landets barneklinikker som utfører i praksis. Blant dem er overlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken i Bergen. Han er sterkt kritisk til myndighetenes holdning i dette spørsmålet.

– Barn med abstinenser er veldig urolige, de blir irritable av det aller minste, lyder og lys, og de har et skrik som tyder på at de har det vondt her i verden, sier Reigstad.

Overlege Hallvard Reigstad nærbilde.

Overlege Hallvard Reigstad mener myndighetene vet for lite

Foto: Christian Kråkenes / NRK

For å hjelpe barna gjennom abstinensene blir de behandlet med morfin. Det sløver dem, og den lille kroppen reagerer ikke like sterkt på savnet etter mors metadon eller subutex.

Mulige lærevansker

Overlege Hallvard Reigstad har forsket på disse barna. Studien viser at de er mer utsatt for blant annet lærevansker når de blir eldre. Men man vet så altfor lite, ifølge barnelegen.

– Man kan jo håpe, slik som enkelte gjør, at selv om barna har abstinens i nyfødtperioden, så er det som skjer med hjernen en forbigående sak. Men fra mange andre deler av nyfødtmedisinen vet vi at når et barn viser så avvikende symptomer når de er nyfødte, så er det en indikator på at de får en hjerne som ikke utvikler seg normalt på sikt, sier Reigstad.

Nye retningslinjer på høring

Helsedirektoratet har sendt ut forslag til nye retningslinjer for behandling av kvinner som bruker metadon eller subutex. Her kommer det fram at arbeidsgruppen som står bak forslaget mener at den beste løsningen for kvinnene og deres ufødte barn er å fortsette på metadon eller subutex, og i tillegg øke dosene dersom kvinnene skulle plages av ubehag forbundet med abstinenser fra tiden på heroin. Arbeidsgruppen består av helsepersonell og andre fagpersoner.

Etter planen skal retningslinjene tre i kraft til våren.