Et grufullt syn i parken

Motstandsmannen Svein Blindheim ble et tilfeldig vitne til effekten av angrepet nyttårsaften 1944. Han var på vei forbi Slottsparken, og så avrevne kroppsdeler slynget opp i trærne.

Svein Blindheim
Foto: Kjetil Solhøi

Svein Blindheim ledet en av Milorgs sabotasjegrupper i Oslo rundt årsskiftet 1944/45. Den erfarne etterretningsmannen visste ikke konkret om planene om et angrep mot Victoria terrasse på nyttårsaften.

Kvelden i forveien hadde det imidlertid kommet et helt annet britisk fly, som slapp forsyninger og fem norske agenter i fallskjerm. Disse var trent i England. Flyet gjorde sitt dropp et stykke inne i Nordmarka kvelden før nyttårsaften, og Blindheim var på vei langs Wergelandsveien på baksiden av Slottsparken til et møte for å planlegge å ta i mot de nye mennene.

– Jeg så flyene og hørte smellene. Jeg kikket innover i parken, og fikk se noe grufullt. Det var avrevne kroppsdeler som hadde blitt slynget opp i trærne. Antagelig fra den trikken som ble rammet.

Blindheim kunne ikke stoppe for å foreta seg noe. Kodeksen for etterretningsmøter som det han skulle delta på, var veldig streng. Man måtte komme absolutt presis.

Møtet ble avholdt som planlagt. Og i Cato Guhnfeldts bok "Bomb Gestapo-hovedkvarteret" siteres flere øyenvitner i Nordmarka som ser de britiske Mosquitoene fly innover skogen. Blant dem som så flyene, var mannskapene som holdt på å håndtere flydroppet.

Svein Blindheim ble ikke lenge etter flyangrepet på Oslo kalt til London. Da han kom tilbake ble han leder for Milorg D-13 og etter krigen arbeidet han mye med etterretningsspørsmål. I ettertid er Blindheim svært kritisk til måten britene førte luftkrig på, og mener det ble tatt altfor lite hensyn til mulige sivile tap.