Samme medisin billigere for sykehus enn for pasienter

Nøyaktig samme medisin har to priser her i landet, avhengig av om det er du som kjøper medisinen på apoteket, eller det er sykehuset som har kjøpt den samme medisinen. Og det er du som betaler mest.

Et utvalg kopimedisiner

Helsedirektoratets ulike prissystemer gjør at medisinene koster mer på apoteket enn på sykehuset.

Foto: NRK

NRK Brennpunkt har sammenlignet priser mellom sykehus og apotek når det gjelder kopimedisiner på blå resept.

Undersøkelsen viser at ulike innkjøpsordninger gir stor prisforskjell - på nøyaktig de samme medisinene.

Stor prisforskjell

En handlekurv med de mest omsatte medisinene koster rundt 15 000 kroner for sykehusene. Den samme kurven koster over 41 000 kroner ute i apotekene.

Prisforskjellen er med andre ord på over 26 000 kroner. I begge priseksemplene er det du som skattebetaler som må betale største delen av regningen.

NRK har sammenlignet medisiner fra 35 virkestoff som både finnes på trinnprislisten og som blir kjøpt inn til sykehusene gjennom Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS).

De to ordningene er svært ulike. I LIS er grossistavansen regulert, og per i dag på rundt tre prosent. Kopimedisiner som blir solgt til trinnpris (også kalt refusjonsprisen) kan ha en avanse på flere hundre prosent, noe som ble bekreftet av Riksrevisjonen for to år siden.

To systemer

Det er bare få uker siden NRK Brennpunkt tok utgangspunkt i bransjens påstand: At norske medisiner ut i apotek er blant de billigste i Vest-Europa.

Da NRK sjekket priser på de mest solgte kopimedisinene, som også finnes som kopimedisin i Sverige og Danmark, var Norge dyrest i 17 av 21 tilfelle.

Torfinn Aanes vært administerende leder i LIS i 16 år. Han forhandler direkte med leverandørene, og ser daglig at han oppnår langt lavere priser enn apotekene.

– Leverandørene ser at det er lite prispåslag frem til pasienten på sykehus. Det fører til lave priser, sier Aanes til NRK.

Klarer å oppnå de beste prisene

Det er Helsedepartementet som har ansvaret for begge prissystemene, som har overlevd i mange år.

Innkjøpsordningen til sykehusene ble opprettet allerede i 1995. Trinnprismodellen, som gjelder for apotekene, ble innført ti år senere.

Sykehusene kjøper totalt sett inn mindre mengder medisiner på blåresept enn det apotekene selger til pasienter. Likevel får sykehusene bedre priser på de samme medisinene.

En pakke Simvastatin koster sykehuset 50 kroner så lenge pasienten ligger til behandling. Dersom pasienten kjøper med seg en tilsvarende pakke på apoteket, på vei hjem fra sykehus, er prisen 231 kroner.

Under press

På tross av at Torfinn Aanes i LIS har klart å oppnå lave priser inn til sykehus, har han de siste årene opplevd press fra sitt eget styre.

Han har blant annet blitt bedt om å vurdere apotekpris inn mot sykehusene.

– Vi har blitt bedt om å vurdere trinnpris, ja. Men vi har sagt nei. Det har blitt nevnt av styret flere ganger. Vi har sagt at det ikke er fornuftig å innføre det, sier Aanes.

I styret i LIS sitter styreleder Per T. Lund og styremedlem Gunn Fredriksen, som skal sørge for lavest mulige kostnader på vegne av det offentlige.

Men de to har også styreverv i Apotekforeningen . Her sitter også de største grossistkjedene, som eier nær sagt alle kjedeapotekene i Norge.

Kjedene vil altså tjene stort på at sykehusene innfører apotekpriser på sine produkt.

Aanes stiller nå spørsmålstegn ved de ulike rollene til styremedlemene.

– Det kan være problematisk, ja. LIS har som oppgave å redusere kostnadene til legemidler for sykehusene - det er ikke Apotekforeningen sin oppgave. De jobber for at apotekene skal tjene penger, sier Aanes.

Diskusjon i styret

Per T. Lund bekrefter at det har vært et tema hvorvidt sykehusene skal innføre apotekene sine trinnpriser.

– Det var en åpen tilnærming til området, og så er det slik at det er trinnprismodellen som gjelder på utsiden av sykehus. Vi har vår modell i sykehus. Oppdraget LIS-styret ga til administrasjonen var å utforske om det finnes andre måter å jobbe smartere på, sier Lund til NRK Brennpunkt.

– Synes du det er problematisk at du sitter både i Apotekforeningen og i styret i LIS og behandler den saken?

– Jeg synes ikke det er noe problematisk at jeg sitter i Apotekforeningen og har den rollen jeg har. Jeg er godt fornøyd med det arbeidet jeg har fått til sammen med LIS. 1 milliard kroner i årlige besparelser gjør at jeg står veldig godt oppreist, sier Lund.

Også Gunn Fredriksen stiller seg bak styrelederen i LIS og sier at hun ikke ser noe problematisk rundt de to rollene.

Eksterne lenker:

ET UTVALG ILLUSTRERENDE PRISER FOR MEDISINER

PAKNINGSTYPE OG STYRKEGRAD

ANT TABLETTER

PRIS FOR SYKEHUS

PRIS FRA APOTEK

Lansoprazol ratio entkaps 30mg

100 stk

92

282

Simvastatin actavis tab 40mg

98 ENPAC

82

232

Simvastatin actavis tab 10mg

98 ENPAC

55

116

Simvastatin aurobindo tab 40mg

100 ENPAC

50

232

Simvastatin aurobindo tab 80mg

100 ENPAC

60

263

Citalopram sandoz tab 10mg

100 ENPAC

41

102

Citalopram sandoz tab 40mg

100 ENPAC

67

299

Cetirizin ratiopharm tab 10mg

100 ENPAC

41

73

Loratadin hexal tab 10mg

100 ENPAC

48

131

Lisinopril ratio tab 2,5mg

100 ENDOS

43

92

Lisinopril ratio tab 20mg

100 ENDOS

63

221

Felodipin hexal depottab 2,5mg

100 ENPAC

122

115

Ciprofloxacin actav tab 250mg

100 ENPAC

69

387

Ciprofloxacin actav tab 500mg

100 ENPAC

96

672

Diclofenac ratio enttab 25mg

100 ENDOS

44

44

Diclofenac ratio enttab 50mg

100 ENDOS

48

75

Carvedilol hexal tab 25mg

100 ENPAC

75

167

Amlodipin actavis tab 10mg

100 ENPAC

70

166

Ramipril hexal tab 2,5mg

100 ENDOS

46

96

Ramipril hexal tab 5mg

100 ENDOS

48

125

Ramipril hexal tab 1,25mg

100 ENDOS

45

96

Paroxetin hexal tab 20mg

100 ENPAC

63

238

Paroxetin aurobindo tab 20mg

100 ENPAC

70

238

Mirtazapin Arrow tab 30mg

100 blister

172

425

Pravastatin sandoz tab 40mg

100 ENPAC

79

318

Fluoxetin ratio oppl tab 20mg

100 ENDOS

48

381

Fluconazol actavis kaps 100mg

28 ENPAC

152

781

Fluconazol actavis kaps 200mg

28 ENPAC

464

1426

Lansoprazol ratio entkaps 30mg

100 stk

92

282

Terbinafin copyfarm tab 250mg

98 ENPAC

289

795

Alendronat arrow tab 10mg

98 DATOP

70

99

Alendronat ratio tab 70mg

12 ENPAC

55

191

Alendronat sandoz tab 70mg

12 ENPAC

48

191

Tamsulosin arrow depkaps 0,4mg

90 ENPAC

135

337

Glimepirid hexal tab 3mg

90 ENPAC

56

129

Risperidon sandoz tab 3mg

60 ENPAC

85

405

Risperidon sandoz tab 4mg

60 ENPAC

104

573

Finasterid aurobindo tab 5mg

100 ENPAC

88

432

Quetiapin orifarm tab 300mg

100 ENPAC

664

938

Metoprolol sandoz deptab 100mg

100 ENPAC

69

117

Fentanyl ratio dep pl 75mcg/t

5 stk

153

337

Ondansetron aurobindo tab 8mg

50 ENPAC

149

1663

Olanzapin ratio tab 7,5mg

56 ENPAC

276

365

Bicalutamid actavis tab 50mg

100 ENPAC

156

1068

Donepezil orifarm tab 10mg

98 DATOP

838

1042

Bisoprolol sandoz tab 7,5mg

100 ENPAC

118

113

Valaciclovir sandoz tab 250mg

60 ENPAC

190

387

Anastrozole teva tab 1mg

100 ENPAC

193

3052