Norge har mange av Skandinavias dyreste kopimedisiner

Både norske myndigheter og apotekbransjen slår fast at Norge selger de billigste kopimedisinene i Vest-Europa. Men 17 av de 21 mest omsatte kopimedisinene som er tilgjengelig i alle tre land, er langt billigere i Sverige og Danmark.

Video Brennpunkt (1:24 @ Brennpunkt)

Av de 21 mest omsatte kopimedisinene i Norge som har generisk konkurranse også i nabolandene, er 17 dyrere sammenlignet med Sverige og Danmark.

Helsemyndighetene vil nå at prisene på kopilegemidler undersøkes på nytt, etter at NRK Brennpunkt avslørte at Norge har de dyreste kopilegemidlene, i motsetning til hva apotekbransjen og myndighetene hevder.

Dyre medisiner

De siste årene har det kommet flere rapporter som slår fast at de mest omsatte kopimedisinene i Norge, er de billigste i Vest-Europa.

NRK har fått utlevert tall over de 40 mest omsatte virkestoffene, der det finnes kopimedisiner på grunn av såkalt generisk konkurranse (se faktaboks).

På denne listen har vi funnet 21 medisiner som også finnes som kopimedisin i Sverige og Danmark.

  • I 19 av 21 tilfeller er norske legemidler dyrere enn Danmark.
  • I 18 av 21 tilfeller er de norske medisinene dyrere enn Sverige.

I flere av priseksemplene har Norge flere ganger så høy pris på nøyaktig samme kopimedisin.

  • En pakke Simvastatin (40mg/98 tabletter), koster 227 kroner i Norge - mer enn fire ganger så mye som i Danmark.
  • Amlodipin (10mg/100 tabletter) koster 166 kroner i Norge. Mer enn tre ganger så mye som i Sverige.
  • Venlafaxin (150mg/98 tabletter) koster 349 kroner i Norge. Mer enn tre ganger så mye som både i Sverige og Danmark.

Av de 21 mest omsatte kopimedisinene i Norge som har generisk konkurranse også i nabolandene, er 17 dyrere sammenlignet med Sverige og Danmark.

Flere rapporter

Både regjeringen og Apotekforeningen har i tidligere rapporter slått fast at Norge har de billigste kopimedisinene i Vest-Europa.

Særlig gjelder dette medisiner som selges gjennom trinnprislisten (se faktaboks lenger ned i saken).

Professor Kurt Brekke ved Norges Handelshøyskole har de siste årene laget flere rapporter på oppdrag fra helsemyndighetene og Apotekforeningen.

Alle gangene konkluderer han med at Norge har billigst kopilegemidler.

Kurt Brekke

Professor Kurt Brekke har lagt fram flere rapporter som på oppdrag fra Apotekerforeningen.

Foto: Skjermdump: NRK

— Det vi har gjort er å sammenligne en norsk handlekurv med utlandet, for å finne ut hva den koster, sier Brekke.

Usammenliknbare priser?

I flere tilfeller har likevel Brekke sammenlignet prisene på legemidler i Norge som har fått kopimedisiner på markedet, med andre land der det kun finnes originalmedisin på markedet.

NRK har funnet flere eksempler på medisiner som kun finnes som dyr originalmedisin i Sverige og Danmark.

  • Kolesterolmedisinen Atorvastatin er en av de mest solgte kopimedisinene i Norge, med en pris på 246 kroner. I Sverige og Danmark finnes det kun som dyr originalmedisin til mangedobbelt pris.
  • Olanzapin, et antidepressiv, har generisk konkurranse i Norge – og koster 460 kroner. I både Sverige og Danmark er originalprisen rundt 2500 kroner.

Ulike patentlover

Norge har ulike patentregler sammenlignet med for eksempel Sverige og Danmark, som gjør at flere medisiner her i landet kommer tidligere på markedet som kopimedisin.

Brekke har sammenlignet medisinene i prisundersøkelsen uansett om det finnes kopimedisin på markedet i hvert land, eller ikke.

Kenneth Nyblom

Kenneth Nyblom i Foreningen for generiske legemidler i Sverige er kritisk til metodikken som ligger bak de norske rapportene.

Foto: Skjermdump: NRK

— Vi har ikke betinget at de har faktisk konkurranse i utlandet. Det kunne kanskje vært en mer rimelig måte å gjøre det på, sier Brekke i dag.

Flere bransjefolk NRK har snakket med reagerer på metodikken han bruker. Blant annet Kenneth Nyblom i Foreningen for generiske legemidler i Sverige.

— Norge har hatt en annen patentlovgivning enn hva Sverige og Danmark har hatt. Skal man sammenligne generika-priser, må man jo sammenligne der det finnes generisk konkurranse. Ellers er det en annen sak man titter på, sier Nyblom.

Advarer Stortinget

Etter at NRK Brennpunkt begynte å se på prisene på kopimedisin i Norge, Sverige og Danmark, har Apotekforeningen advart politikerne på Stortinget mot NRKs prissammenlikning.

Uten at foreningen har sett et eneste tall i NRKs undersøkelse, hevder foreningen at Brennpunkts metode er «vesentlig mindre grundig og representativ» enn rapporter de selv og departementet har bestilt.

Ny undersøkelse

Helsedepartementet vil nå ha en helt ny prisundersøkelse, etter at NRK har sammenlignet priser som gir et helt annet bilde.

— Det er viktig å følge med på bransjen. Det er også viktig fra myndighetenes ståsted at Norge har lave priser på legemidler, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er ennå uklart om oppdraget går til en ny forsker, eller hvilken metode som skal brukes i den nye undersøkelsen.

Mulig priskutt

I et skriv Helse- og omsorgsdepartementet publiserte på sine nettsider samme dag som Brennpunkt ble sendt, bekrefter departementet at de vil gjøre en ny og mer omfattende prisundersøkelse for å vurdere om det er grunnlag for en ytterligere prisreduksjon på dette området.

Apotekforeningen sendte sendedagen ut en pressemelding, hvor de hevder at Brennpunkt bruker et uriktig utvalg av medisiner i sin undersøkelse.

Tallene i Brennpunkts undersøkelse:

Tallene i Brennpunkts undersøkelse:

 

  Tabletttype

  Pris i

Norge

 Pris i Sverige

Pris i Danmark

1.

Simvastatin - Tablett - 40 MG - 98 tabletter

227

67

48

2.

Metoprorol - Depotta - 50 MG - 100 tabletter

94

72

57

3.

Losartan og diuretika- Tab - 98 tabletter  (50+12,5mg)

176

157

73

4.

Pantoprazol - Entab - 40 MG - 100 tabletter

301

118

54

5.

Bikalutamid - Tab - 150 MG - 30 tabletter

832

154

133

6.

Omeprazol - enterotabl - 20 MG - 100 tabletter

382

71

57

7.

Losartan - TAB - 50 MG - 100 tabletter

178

78

 85

8.

Diklofenac - 50 MG - 100 tabletter

75

145

50

9.

Pivmecillinam - Tab - 200MG - 20 tabletter

68,00

153

110

10.

Amlodipine - Tab - 10 MG - 100 tabletter

166

55

39

11.

Ondansetron - Tab - 8 MG - 10 tabletter

381

129

395

12.

Venlafaxin - 98 Depotka - 150 MG

349

114

79

13.

Mirtazapin - Tab - 30 Mg - 100 tabletter

418

95

110

14.

Alendronsyre - Tab - 70 MG -12 tabletter

191

51

31

15.

Noretisteron og østrogen- 84 tabletter 1+0,5mg

197

112

116

16.

Lansoprazol - Entkaps - 30 MG - 100 tabletter

282

154

145

17.

Sertralin - Tab - 50 Mg - 100 tabletter

225

81

72

18.

Ramipril - Tab - 5 Mg - 98 tabletter

123

61

56

19

Ciprofloksacin - Tab - 500 MG - 20 tabletter

144

96

37

20.

20. Valaciklovir - Tab - 500 Mg - 42 tabletter

448

469

162

21.

Finasterid - Tab - 5 MG - 98 tabletter

424

114

91

Eksempel på kursjusert (dagens kurs/E24) omregnet til norske kroner – alle ex mva: Sverige: (0.88) SEK 2546 tilvarer NOK 2240.50
Danmark: (1.03) DK 1600 tilsvarer NOK 1648.-
Norge (uendret): NOK 4542.-