– Jobber fire nattuker i strekk

Østeuropeere jobber opptil fire uker nattarbeid i strekk uten fridager på Westcons verft i Ølen. – Dette er arbeidsmiljøkriminalitet, sier LO-jurist Håkon Angell.

Arbeidere på vei til jobb

Jevnt over viser Brennpunkts undersøkelser at de østeuropeiske arbeiderne ved Westcons underleverandører har helt andre lønns- og arbeidsvilkår enn sine norske og svenske kolleger.

Foto: Brennpunkt / NRK

I den lille vestlandsbygda Ølen i Rogaland jobber over 800 gjestearbeidere fra Øst-Europa med å ferdigstille oljeriggen Scarabeo 8 på skipsverftet innerst i fjorden i Ølen i Vindafjord kommune.

Verftet eies av Matre-familiens selskap Westcon , som har hyret inn utallige underleverandører – ofte utenlandske selskaper – som tar seg av alt fra sveising og platearbeid til maling og elektriske installasjoner.

Livredde for å snakke om lønns- og arbeidsforhold

Tidligere i vår – midt under avsløringen av Adecco-skandalen – fikk Brennpunkt et tips om sosial dumping også fant sted ved Westcons verft i Ølen.

Brennpunkts undersøkelser siden dengang avdekkes i dokumentaren «Verdifulle menn».

De aller fleste arbeiderne Brennpunkt har snakket med på Westcons verft er livredde for å snakke om lønns- og arbeidsforhold i frykt for å miste jobben.

Men gjennom kontrakter og vitnemål, samt noen arbeidere som har valgt å stå fram i dokumentaren, tegner det seg følgende bilde av hjørnesteinsbedriften i Ølen:

Noen arbeider etter turnuser som innebærer fire uker på jobb og to uker fri, hvor de jobber seks netter på rad per uke med bare en fridag, og hvor nattskiftet er på drøyt 11 timer.

SE DOKUMENT: Turnus nattskift i 4 uker

Andre jobber seks dagers uker i fire uker hvor de jobber annenhver uke natt og annenhver uke dag.

SE DOKUMENT: Turnus annenhver uke dag og natt i 4 uker

– Alvorlige brudd på Arbeidsmiljøloven

Det verste eksemplet Brennpunkt har kommet over hos Westcons underleverandører er arbeidere som forteller at de har jobbet 12 timer hver eneste natt, fire uker i strekk uten en eneste dag fri.

– Dette er svært alvorlige brudd på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Det er direkte uforsvarlig og vil sette arbeidstakernes liv og helse i fare. Dette er arbeidsmiljøkriminalitet, sier LO-jurist Håkon Angell til Brennpunkt.

Arbeidere forteller at det er helt vanlig med lønninger rundt 10-15 euro timen (77-115 kr) hos underleverandørene til Westcon. Brennpunkt sitter på en kontrakt som viser timelønn helt ned i syv euro (ca 54 kroner) for Imants Gailis, som jobber for det estiske selskapet Viktoria Kinnisvara, som er underleverandør til Westcon i Ølen.

SE: Kontrakten til Imants Gailis
SE: Kontrakten til Imants Gailis oversatt til norsk

Selskapets arbeidere har imidlertid ikke krav på allmenngjøringens tallfestede minstelønn på 125,56 kroner per time, fordi de er elektrikere og dermed ikke beskyttet av allmenngjøringsloven.

- Vi kan ikke gjøre så mye med det. Vi er gjestearbeidere i Ølen. De gir oss denne muligheten. Foreløpig må vi bare godta det, sier Imants Gailis fra Latvia, som jobbet for Viktoria Kinnisvara for 54 kroner timen fram til han mistet jobben i sommer.

- Dette er veldig grovt, sier Johs Lægland, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Haugesund. Han karakteriserer lønnsnivået på 54 kroner som sosial dumping.

Bor på trange dobbeltrom

Verkstedsoverenskomsten mellom partene i arbeidslivet som Westcon er bundet av, sier at bostandarden i brakker skal være «enkeltrom med do og toalett på hvert rom».

Likevel bor mange østeuropeere på trange dobbeltrom uten egen do og dusj og må dele dette med andre arbeidere. I flere tilfeller betaler Westcons underleverandører «kompensasjon» for de dårlige boforholdene, som det igjen trekkes skatt av.

Håkon Angell

'Uforsvarlig', sier LO-jurist Håkon Angell om arbeidsforholdene ved Westcons underleverandører.

Foto: Brennpunkt / NRK

– Arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet ufravikelig. Det betyr at det ikke er adgang til å inngå avtaler som er til ugunst for arbeidstakerne. Så her er det rett og slett ikke adgang til å inngå slike avtaler, sier LO-jurist Angell.

Jevnt over viser Brennpunkts undersøkelser at de norske arbeiderne (samt i stor grad også de svenske arbeiderne) har helt andre lønns- og arbeidsvilkår enn de østeuropeiske arbeiderne på Westcons verft.

– Jeg vet om østeuropeere som får 80 kroner i timen, mens svensker som jobber i samme selskap får mer enn 200 kroner timen for samme jobb, sier Karlis Vimba fra Latvia, som jobbet som bas for underleverandøren Solid Vedlikehold på Westcons verft i Ølen fram til i sommer.

Westcon-sjef: Avviser anklagene

Administrerende direktør i Westcon, Øystein Matre, tilbakeviser at det foregår sosial dumping på hans verft i Ølen, og sier at de behandler gjestearbeiderne godt.

– Dette er gjestearbeidere som vi ønsker skal gjøre en god jobb for oss og da må vi også behandle dem på en skikkelig måte, sier Matre.

Som svar på Brennpunkts funn i forhold til arbeidsturnuser som innebærer nattarbeid hver dag fire uker i strekk, sier Matre følgende i Brennpunkt-dokumentaren «Verdifulle menn»:

– Det kjenner ikke jeg til, det må være unntak der de har tatt seg til rette selv. Men i tilfelle så er det blitt tatt opp og det kan jeg forsikre deg om at det i hvert fall ikke skjer nå, sier han.

Hans kommentar i en e-post til nattarbeidet som foregår hos Westcon, er at loven gir partene i arbeidslivet anledning til å inngå lokale avtaler om dette. Matre sier videre at arbeidstidsordningene hos Westcon innebærer 10 timer ved dagskift og 9,5 timer ved nattskift.

«Samlet overstiger ikke arbeidstiden i 4/2-rotasjonen mer enn 54 timer per uke. Rotasjonsordningen innebærer søndagsfri, samt kortere arbeidsdag på lørdager», skriver Matre.

Han skriver videre:

«I den grad arbeidere jobber såkalt sammenhengende 12-timersskift (i realiteten 11,5 timer), er dette innenfor rotasjonsordninger godkjent av Fellesforbundet (eks: 14/21-rotasjoner). Dette er en arbeidstidsordning som ligger innenfor lovens, jf. arbeidsmiljøloven 10-12 nr. 4.»

Når Matre får se kontrakten som viser at Imants Gailis fra Latvia har hatt syv Euro (54 kroner) i timen for å jobbe for underleverandørselskapet Viktoria Kinnisvara på verftet til Westcon, sier han at Gailis som elektriker ikke er omfattet av Verkstedsoverenskomsten og tilhørende krav til definert minstelønn på 125,56 kroner.

«Unntaksvis at de bor i brakker»

Matre hevder videre i en e-post til Brennpunkt at Gailis hadde en timelønn på 90 kroner brutto i april. Dette viser en gjennomgang Westcon har foretatt av latvierens lønnsutbetalinger, skriver Matre.

Matre sier for øvrig i dokumentaren at det nå er bestemt at «alle som er ute i produksjonen her, de skal følge Verkstedsoverenskomsten og den minstelønn som ligger til grunn der, slik at vi slipper å ha spekulasjoner om dette».

Matre sier at det er unntaksvis at gjestearbeiderne på verftet bor i brakker hvor de må dele rom, dusj og do med andre. Han bekrefter at Westcon betaler kompensasjon for dårlige boforhold, men avviser at det er problematisk.

Øystein Matre

Westcon-sjef Øystein Matre avviser at det foregår sosial dumping på hans verft i Ølen.

Foto: Brennpunkt / NRK

«Det er ikke riktig at det er ulovlig med slik kompensasjon så lenge boforholdene er innenfor den forsvarlighetsstandarden arbeidsmiljøloven viser til. Kompensasjonen blir innberettet som lønn, og Arbeidstilsynet er gjort kjent med ordningen uten innvendinger. En tilsvarende kompensasjonsordning gjelder for arbeidere i Nordsjøen», skriver Matre.

Avslutningsvis skriver den administrerende direktøren hos Westcon følgende i e-posten til Brennpunkt:

«Westcon presiserer at dersom noen arbeidere mener de ikke har fått den lønn de har krav på inneværende år, vil selskapet vurdere dette individuelt i samråd med Arbeidstilsynet. Dersom avvik i forhold til lovverket medfører riktighet, vil Westcon ta dette opp med den aktuelle underleverandøren for å rette opp forholdet. Alternativt betaler Westcon differansen. Det understrekes at sosial dumping ikke skal skje ved Westcons verft. Vi skal benytte seriøse underleverandører, og vil bruke tid på å gjennomgå alle forhold i saken. Westcon garanterer at ingen arbeidere vil miste jobben som følge av de varsler om mulige kritikkverdige forhold.»