Hopp til innhold

عامل کشتار در اسلو 25.06.2022

Zaniar Matapour er tidligere straffedømt flere ganger og godt kjent av PST. Han har en lang historikk med vold og trusler.

Zaniar Matapour er tidligere straffedømt flere ganger og godt kjent av PST. Han har en lang historikk med vold og trusler.

I Stavanger er to menn mistenkt etter den brutale mishandling av svaner midt i byen. Foreløpig er det uvisst om svanene fikk varige skader.

ኣረሜናዊ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ማይ ደርሆ 05.08.2022

Det er snart skolestart, og flere nye regler og ordninger trer i kraft. Første klassinger over hele landet får tolv timer gratis SFO. I tillegg ble det innført brillestøtteordning for barn.

قوانین جدید در شروع مکتب 31.07.2022

De største kraftmagasinene i landet må ha en nedre grense for hvor mye de kan tappes, mener lederen i Norsk Industri. Slik ønsker Lier-Hansen å sikre beredskapen i Norge. Nå er vannet i disse magasinene langt under det som er normalt for årstiden.

آب کمی در مخازن برق وجود دارد 30.07.2022