امتحانات درایوری حالا دوباره شروع میشوند 13.05.2020

Norge skjerper karantenereglene, og mange land stanser flytrafikken fra det sørlige Afrika for å hindre spredning av den nye coronavirus-varianten.

نوع جدید ویروس نگرانی‌هایی را به وجود آورده است 26.11.2021

Seyran Ateş må ha livvakter døgnet rundt. Ekstreme islamister truer henne på livet. Tyrkiske myndigheter mener hun er en terrorist. Hun vil at seksualitet skal være en privatsak.

سکس، انقلاب و اسلام 21.11.2021

Andelen sosialhjelpsmottakere som er født i Afrika og Asia har økt kraftig det siste tiåret. I 2010 var det 16500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp. I fjor var tallet 26600. Gruppen utgjør halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge.

نسبت دریافت کنندگان کمک‌های اجتماعی در حال افزایش است 21.11.2021