حکم علیه فیلیپ مانسهوس اعلام شد 12.06.2020

Philip Manshaus ble dømt til 21 års forvaring. Han ble funnet skyldig i drap på stesøsteren og forsøk på terror mot al-Noor-moskeen i Bærum.
فیلیپ مانسهوس به ۲۱ سال حبس محکوم شد. او به جرم قتل خواهر ناپدری خود و تلاش برای ترور علیه مسجد النور در بورم مقصر شناخته شد.

ناروجی‌ها به سوینسوند بازگشتند 11.06.2021

نیاز فوری به کارگر دارند 05.06.2021

ناروی در مسیر بازگشایی بیشتر است 05.06.2021