مسابقات بایسکل سواری پاریس روبیکس

Paris roubaix på dari

مسئولین از اینکه در هتل‌های قرنطینه بی‌ رو بار شود میترسند 02.04.2021

Til uken starter massevaksineringen. Norge får dobbelt så mange doser, 150 960. Men vaksineringen er foreløpig ikke nok til å lette tiltakene.

ناروی هفته آینده ۱۵۰۹۶۰ دوز واکسن فایزر دریافت می کند 04.04.2021

قوانین ملی مشترک برای زمان انتظار در قرنطینه 27.03.2021