ادغام شدن از طریق سبزیجات 09.06.2020

I Grimstad får flyktninger tilbud om sin egen lille hageflekk hvor de kan dyrke grønnsaker fra sine hjemland. Rett og slett et integreringsarbeid.
در گریمستاد پناهندگان طرح باغ کوچک خود را ارائه میدهند و در آنجا می توانند سبزیجاتی که از وطن آنها است را کشت کنند. این کار برای ادغام شدن است.
Norge fikk en stortingspresident med innvandrerbakgrunn. Masud Gharahkhani er nå nummer to i Norge etter kongen. Han får oppgaven med å gjenreise tilliten til stortingspolitikerne etter pendlerboligsakene.

رئیس پارلمان با سابقه مهاجرت 26.11.2021

Norge skjerper karantenereglene, og mange land stanser flytrafikken fra det sørlige Afrika for å hindre spredning av den nye coronavirus-varianten.

نوع جدید ویروس نگرانی‌هایی را به وجود آورده است 26.11.2021

Seyran Ateş må ha livvakter døgnet rundt. Ekstreme islamister truer henne på livet. Tyrkiske myndigheter mener hun er en terrorist. Hun vil at seksualitet skal være en privatsak.

سکس، انقلاب و اسلام 21.11.2021