قوانین روزمره کرونا 02.04.2020

Folk står i kø for å få tatt årets influensavaksine. Etterspørselen er større enn på lenge på grunn av koronapandemien. De som prioriteres er folk som er i risikogruppen. 
مردم در صف دریافت واکسن آنفلوانزا در سال جاری هستند. به دلیل ویروس همه گیر کرونا ، تقاضا نسبت به مدت طولانی بیشتر شده است. کسانی که در اولویت قرار دارند افرادی هستند که در گروه خطر قرار دارند.

تقاضای زیاد برای واکسن آنفلوانزا وجود دارد 08.10.2020

Onsdag 07. oktober 2020 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for neste år. Det blir dyrere å ha elbil og de som er mye hos legen, får økte utgifter. 
روز چهارشنبه ، ۷ اکتبر ۲۰۲۰ ، دولت پیشنهاد خود را برای بودجه سال آینده ارائه داد. داشتن موتر‌های الکتریکی‌ قیمت تر میشود و کسانی‌ که بیشتر به داکتر میروند هزینه‌هایشان بیشتر می شود.

بودجه دولت در سال ۲۰۲۱ 07.10.2020

 Ungdom vil ikke bli bussjåfører. I Rogaland er det i dag bare en busslærling. 
جوانان نمی خواهند درایور باس شوند. امروز در روگلاند تنها یک کارموز باس وجود دارد.

جوانان نمی خواهند درایور باس شوند 25.09.2020