قوانین روزمره کرونا 02.04.2020

Kronprinsparet deltok i sørgegudstjenesten. Biskopen tok et oppgjør med hatkommentarer i sosiale medier.

اسقف درباره اظهار نظرهای آنلاین موضع گیری کرد 17.10.2021

Politiet har offentliggjort navnene på de fem som ble drept onsdag kveld. Politiet toner ned at siktende selv har sagt han har konvertert til islam. Hypotesen om sykdom er styrket.

نام های کشته شدگان منتشر شده است 16.10.2021

De syv søstre. Vannet i et fritt fall på 300 meter tar pusten fra besøkende fra hele verden.  
Siden turister begynte å komme til Geirangerfjorden på Sunnmøre på slutten av 1800 -tallet, har de blitt fortalt at fossen fikk dette navnet fordi vannet ligner håret til sju kvinner.

آن هفت خواهر 09.10.2021