توضیح دربارهٔ کرونا

تنها فقط انتخابات پارلمانی نیست ، بلکه انتخابات پارلمانی سامی نیز می‌باشد. ۳۹ کرسی از ۷ حوزه انتخابیه مختلف انتخاب خواهند شد. ۲۰۵۳۹ نفر می توانند در انتخابات پارلمانی سامی رای دهند. 
Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

انتخابات پارلمان سامی مورد پرسش قرار گرفت 11.09.2021

Det offentlige må hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet, det mener et flertall av velgerne i Nord-Norge. De høye boligprisene er ikke bare et problem i byene. De unge utenfor pressområdene sliter også med prisene.

جوانان در بازار خرید خانه 03.09.2021

Regjeringen vil lovfeste at skoler kan pålegge elever lekser på fritiden. Det foreslår de i den nye opplæringsloven. Forslaget fratar også kommuner og fylker til å innføre leksefri. Partier på venstresiden kritiserer forslaget.

دولت قصد دارد کار خانگی مکتب را تصویب کند 05.09.2021