Vogntog ikke lenger hinder

Vogntoget som skapte kø på E134 er nå fjernet og står på utsiden av veien. Det er derfor ikke lenger noen hindring for trafikken.