Vellykket integrering

Det har vært så vellykket å åpne folkehøgskolene for enslige mindreårige flyktninger at ordningen fortsetter også neste skoleår. I Ringerike er både kommunen og skolen fornøyd. Så langt har 15 av landets kommuner gjort avtaler og så langt har 100 mindreårige flyktninger fått plass.

Jørgen Nybo og Efrem Nuguse Kahsay
Foto: Anette Skafjeld / NRK