Hopp til innhold

Uklare vikepliktsregler

Kan syklister sykle over gangfeltet? Hvilke vikepliktsregler gjelder på gang- og sykkelveier? Reglene er for uklare, mener Syklistenes Landsforening.

Sykkelfelt Bragernes strand Drammen

Hvordan er egentlig vikepliktsreglene for syklister som sykler i egne gang- og sykkelstier? Det vil Syklistenes Landsforening ha en gjennomgang på.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Å bevege seg ut i rushtrafikken på to hjul kan virke som et risikoprosjekt for mange. For når har du egentlig vikeplikt som syklist?

– På gang- og sykkelvei har en vikeplikt i hovedsak for kryssende trafikk på offentlig vei, men ikke fra avkjørsel fra bensinstasjon eller parkeringsplass. Det er ikke alltid like lett å se om det er en vei eller en avkjørsel. Det er en vurdering som en må ta i løpet av få sekunder når en kommer i fart, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Les også: Sparer penger på å erstatte bilen med elsykkel

Sykle over gangfelt

Han har sett seg lei på uklare vikepliktsregler og har derfor sendt et brev til Vegdirektoratet og til Samferdselsdepartementet for å få en gjennomgang av reglene. For det er mye usikkerhet også blant folk på gata.

– Har syklister lov til å sykle over et gangfelt?

– Nei, svarer vår utvalgte på gata. Det er ikke riktig, Syklister har lov til å sykle over gangfelt, men bilistene har da ikke vikeplikt for syklisten. Skal de ha det må syklisten gå av sykkelen og gå over gangfeltet.

Les også: Bomringer og arbeidsledighet gir økt elsykkelsalg

Lik rett til veien

De uklare reglene kan føre til at mange syklister velger å sykle i veibanen, fordi det virker tryggere. De mange utkjørslene skremmer rett og slett enkelte fra å bruke sykkelveien. Det er det flere bilister som ikke liker.

– Det er nok mange som er misfornøyde med det. I Norge så mangler det god sykkelinfrastruktur og det er da mange som velger veien fordi det er enklere, sikrere og tryggere for dem som tør sykle i veibanen. En har også lik rett på veien, enten man er syklist eller bilist. En kan sykle sammen med bilistene. Får vi et sammenhengende sykkelveinett så tror jeg at vi også vil se nye grupper på sykkelen som eldre og barn, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.