Trafikkulykke rv35

På rv35 mellom Åmot og Vikersund har to biler kollidert ved Kattfoss bru. Nødetatene er på vei. Det er kø i begge retninger.