Hopp til innhold

Uvisst når etterforskningen av Kongsberg Gruppen kan bli ferdig

Det kan ta tid før etterforskningen av korrupsjonsmistanken mot Kongsberg Gruppen er ferdig.

Kongsberg Defence Communications

Etterforskningen av korrupsjonsmistanken mot Kongsberg Gruppen er svært tidkrevende.

Foto: Knut Brendhagen

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim kan nå, snart ett år etter at etterforskningen startet, ikke si noe om når korrupsjonssaken mot Kongsberg Gruppen kan være ferdig etterforsket. Hun sier etterforskningen er svært krevende.

– En vesentlig del av etterforskningen er å følge pengestrømmen. Det er et krevende arbeid, for her er det bankkontoer og personer i flere land som er involvert, slik at Økokrim må samarbeide med flere lands jurisdiksjoner for å finne ut hvor pengene har gått. Dette tar tid, sier Djupesland.

Hadde mistanke selv

Det var i februar i fjor det ble kjent at Økokrim hadde siktet et selskap i Kongsberg Gruppen på bakgrunn av mistanke om korrupsjon og bestikkelser knyttet til gruppens virksomhet i Romania. I denne perioden leverte selskapet kommunikasjonsutstyr til politi- og grensekontrollen i landet.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Foto: Økokrim

Konsernet hadde på et tidspunkt selv hatt mistanke om at noe ikke var som det skulle, og hyret et revisjonsselskap som skulle undersøke om det fantes korrupsjon i selskapets virksomhet i Romania. Administrasjonen konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken.

Djupesland synes ikke det er så rart.

– Denne saken fordrer opplysninger som granskerne ikke har kunnet få tak i, for eksempel kontoopplysninger fra utenlandske banker. Tvangsmidler som ransaking og utleveringspålegg overfor utenlandske banker er noe som private granskere ikke kan benytte seg av, sier hun.

– Betydelige summer

Siktelsen retter seg både mot gruppen som helhet, og selskapet Kongsberg Defence and Aerospace. I tillegg er en ansatt i Kongsberg Gruppen siktet.

Førstestatsadvokaten vil ikke si noe om omfanget av korrupsjonen som skal ha foregått, men bekrefter at det er snakk om bestikkelser, og at det dreier seg om betydelige summer.

– Er mistanken svekket eller styrket i løpet av den tiden dere har jobbet med saken?

– Av hensyn til de involverte i saken, er det ikke naturlig for meg nå å kommentere det, men det vil vi komme tilbake til når det er naturlig.

– Kan det bli aktuelt å sikte flere personer i denne saken?

– Det kan jeg heller ikke svare på i dag.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Automotive

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Djupesland sier samarbeidet med Kongsberggruppen har vært godt.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie sier Kongsberg Gruppen fortsatt vil samarbeide med Økokrim, og gjøre det de kan for å bidra i etterforskningen.