Statsbudsjettet for Buskerud 2018

  • – Norge må prioritere bedre enn før

    – Kommunene må forberede seg på trangere økonomiske tider. Det sa statssekretær Paul Chaffey fra Kommunaldepartementet da han presenterte kommunedelen av statsbudsjettet for fylkets ordførere og rådmenn i dag. – Landet får lavere oljeinntekter, og en større andel av befolkningen er eldre, sa Chaffey.

  • – Sammenslåingen redder økonomien

    – Nedre Eikers økonomi reddes av at kommunen slår seg sammen med Drammen og Svelvik. Det sa ordfører Bent Inge Bye da han ble presentert kommunedelen av statsbudsjettet i dag. Nedre Eiker mottar som sammenslåingskommune ekstra penger, noe som utgjør åtte millioner kroner.