Hopp til innhold

Sikkerhetsutfordring for sykehusene

DRAMMEN (NRK): Uvedkommende kan ta seg helt inn til i operasjonssaler og pasientrom på sykehusene uten å møte større hindringer. Sikkerheten er et stort dilemma for norske sykehus.

Adgang forbudt for publikum ved Drammen sykehus.

INGEN ADGANG: Det skulle komme ganske klart frem her at ingen har adgang her. Men døren er ikke låst, og hvem som helst som ikke lar seg stoppe av skilt, kan komme seg videre.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Sykehusene er avhengige av at folk viser respekt for skilt og har samvittighet til ikke å gå inn på de sensitive områdene. Men for dem som virkelig vil, er det ganske lett. I mange tilfeller er ikke dørene til viktige områder låst.

Tom Henri Hansen åpner døren inn til operasjonsavdelingen.

Tom Henri Hansen, tillitsvalgt for overlegene, på vei inn til operasjonsavdelingen. Det er ikke annet enn forbudsskilt og samvittigheten som hindrer folk fra å ta seg inn dit.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Ja, det er lett å komme seg inn, men for oss er det viktig å beholde et åpent og tillitvekkende forhold til innlagte pasienter og de som kommer hit til behandling, sier Tom Henri Hansen, tillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken helseforetak.

– Men det har vært en del uheldige episoder, sier han.

Les også:

Trusler

Og han sikter til flere trusselepisoder. Ikke bare på Drammen sykehus, men også ved andre sykehus rundt omkring i landet.

Ansatte ved Østfold sykehus ble for et par år siden truet av en mann med revolver, sykehusansatte flere steder har opplevd knivtrusler, narkomane har truet ansatte på legevakta i Drammen, og i august i fjor kom en mann med luftpistol inn på akuttmottaket i Drammen og truet de som jobbet der fordi han var misfornøyd med at han ikke fikk medisiner. Det førte til en del endringer.

Tom Henri Hansen i akuttmottaket ved Drammen sykehus.

Etter en episode der ansatte i akuttmottaket ble truet av en mann med pistol i august 2014, ble resepsjonen bygget om og gjort tryggere for dem som jobber der.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Da måtte vi gå gjennom dette og fikk på plass mange sikringstiltak for å gjøre det tryggere når det gjelder trusler og voldelig oppførsel, sier Hansen.

Men han er klar over at det fortsatt er lett å komme inn i sensitive områder.

– Hvis jeg ville, kunne jeg greid å ta meg inn på en operasjonssal?

– Vi ser jo fort hvem som ikke bør være der, så hvis du kom i vanlige klær, hadde du ikke kommet særlig langt.

– Men hvis jeg kom utkledd som sykepleier?

– Da kunne du kommet ganske langt, ja.

Les også:

Vanskelig

Korridor sykehus

Alle som har vært på et sykehus, vet at det er lett å bevege seg nokså fritt rundt.

Foto: Thomassen, Jan Inge / Jan Inge Thomassen/NRK

Eiendomssjefen i Vestre Viken, Jon Hoff, sier at det er en vanskelig balansegang; på den ene siden å gjøre sykehuset trygt for ansatte og pasienter, og på den annen side å være et åpent og tilgjengelig sykehus.

– Hvis vi har et så høyt sikkerhetsnivå, at vi stenger et sykehus fullstendig ned, tror jeg nok det vil ha stor innvirkning på hvor velkomne folk føler seg. Men jeg tror de fleste føler seg trygge slik det er, sier han.