Rosthaug er uegnet for undervisning

Skolebygget på Rosthaug videregående skole er uegnet for undervisning på grunn av dårlig inneklima. Det er konklusjonen på rapporten som fylkeskommunen har bestilt.

Rosthaug vgs

Undervisningsbygget på Rosthaug videregående skole er fra 1960.

Foto: Knut Erik Hovde

Tidligere i høst ble det kjent at seks klasserom på Rosthaug skole måtte stenges fordi byggene er i så dårlig stand at det er helsefarlig å være der. Både lærere og elever har vært plaget av hodepine, tretthet og høyt fravær.

Nå har Synergi Bedriftshelse undersøkt forholdene, og resultatene ble forevist ledelse og ansatte dag.

Belastning på ansatte og elever

– Rapporten viser at det først og fremst ikke er helsefarlig å oppholde seg i undervisningsrommene. Men de tilfredsstiller ikke de anbefalingene folkehelseinstituttet gir oss. Det dreier seg om for store konsentrasjoner av CO2, og at de fort blir for varme, sier Jacob Vik, HR-sjef i Buskerud fylkeskommune.

– Hvordan kan du si at det ikke er helseskadelig, når det ikke tilfredsstiller kravene fra folkehelseinstituttet?

– Det er ikke automatikk i at det å ikke følge anbefalinger fører til helseskade. Yrkeshygienikeren fra Synergi var veldig tydelig på at det er ingen helsefare knyttet til dette, men ubehag. Men det gir belastninger på den enkelte ansatt og selvsagt også på elevene.

Dårlige forutsetninger for læring

Skolen har to avdelinger. Det er avdeling Buskerud i Modum som er stengt. Rektor Knut Erik Hovde sier at perioden har vært krevende.

– Det er kjempekrevende å ikke ha nok undervisningsrom. Det blir ustabilt med mye forflytting av ansatte og elever i løpet av en skoledag. Det gir nok ikke gir de beste læringsforutsetningene.

Rosthaug har maksimert bruken av hovedskolen på Åmot, samt leid lokaler av Åmot idrettsforening.

Fram til bygget skal renoveres i 2017, skal det settes opp modulbygg. Disse skal stå klar i februar.