TØI: – Billigere tog gir ikke mindre bilkøer

Det blir billigere togreiser for pendlere fra 14. oktober, men det er tvilsomt om biltrafikken blir mindre, mener Transportøkonomisk institutt.

Tog på perrong

Hvis flere skal ta tog inn mot storbyene, må det først bli vanskeligere å kjøre bil, mener Transportøkonomisk institutt.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NSB kutter prisene på månedskort og årskort inn mot de største byene med 20 prosent. Mange pendlere vil kunne spare noen tusenlapper i året. Mellom Drammen og Oslo vil årlige utgifter eksempelvis kunne reduseres med rundt 4.000 kroner.

Åge-Christoffer Lundeby

– Vi er spent på hvor mange nye kunder vi får og når på døgnet de kommer, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– De som bor utenfor Oslo og Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim, og reiser inn til disse områdene, kan få redusert prisen, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog.

De som reiser motsatt vei, ut av disse områdene, vil få det samme prisavslaget.

I Oslo og Akershus er det Ruter som setter takstene, og kunder som kun reiser innenfor disse fylkene, får ikke NSBs nye tilbud. Bratsbergbanen og Gjøvikbanen er også unntatt ordningen på grunn av et annet takstsystem.

Samme kapasitet

Prisnedgangen kommer etter et budsjettforlik på Stortinget i fjor. NSB får ekstra midler for å gjennomføre ordningen.

Mange tog rundt Oslo er allerede fulle i rushtiden, men Lundeby kan ikke love flere avganger eller vogner.

– På kort sikt er det ikke planlagt noen tiltak for å øke trafikken, sier Lundeby.

Les også:

– Ikke mindre bilkøer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa i juli til Dagens Næringsliv at ordningen skal legge til rette for at flere velger toget til og fra arbeid.

Men det er ikke gitt at flere velger tog framfor bil etter prisreduksjonen, mener forsker Nils Fearnley i Transportøkonomisk institutt.

Nils Fearnley

Forske Nils Fearnley i Transportøkonomisk institutt tror nedgangen i biltrafikken inn mot Oslo maksimalt blir på mellom en og to prosent.

Foto: Svein Erik Dahl / TØI

– Jeg tror ikke bilkøene på E18 blir særlig mindre. Det å kutte prisene på tog for å redusere biltrafikken har begrenset virkning, sier Fearnley.

Han mener folk velger bilen, enten fordi de trenger den i jobben eller til andre ærender. For å få en nedgang i biltrafikken må bilen bli mindre attraktiv.

– Det handler om rushtidsprising, restriksjoner på parkering og bompenger. Faktorer som gjør at det blir dyrt og vanskelig å kjøre, sammenlignet med alternative transportformer.

Tror færre vil bruke bilen

Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet sier at de har tro på at det blir mindre bruk av bil.

– Transportøkonomisk institutt har flere ganger hevdet at det å gjøre bilkjøring dyrere vil bidra til mindre biltrafikk og mer kollektivbruk. Det er det samme vi gjør, ved å gjøre tog billigere, sier han.

Økte kostnader ved høy rushtrafikk

Fearnley tror på en trafikkøkning for NSB, men nye kunder kommer først og fremst fra andre offentlige transportmidler som buss. Lavere reiseutgifter for pendlere kan imidlertid øke NSBs totale kostnader.

– Det er rushtoppene som driver kostnadene ved kollektivtransport, fordi man må rigge kapasitet, materiell og mannskap etter disse toppene. Enkelt sagt får de dyreste passasjerene rabatt, sier Fearnley.

NSB forsikrer at det ikke blir prisøkning for andre passasjerer.